Økonomi

​Her kan du læse om kommunernes betaling for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling. 

Kommunernes betaling til regionerne for de særlige pladser reguleres af bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Døgntakst

Den visiterende kommune skal i 2022 betale 4.165​ kr. pr. dag, patienten opholder sig på en af de særlige pladser. Hvis patienten under forløbet på de særlige pladser indlægges på en anden sygehusafdeling, betales ikke døgntakst for de dage. Beløbet reguleres årligt med virkning fra 1. januar. Den almindelige kommunale medfinansiering af hospitalsophold udgår for indlæggelser på de særlige pladser.

Ubenyttede pladser

Antallet af ubenyttede pladser på afdelingen beregnes dagligt, og udgør antallet af oprettede pladser fratrukket benyttede pladser. Regionens kommuner skal i fællesskab betale for de ubenyttede pladser. Den enkelte kommunes andel beregnes på grundlag af kommunens andel af regionens befolkningstal. En ubenyttet plads koster 3.959 kr. pr. dag.

Ingen egenbetaling

Patienten kan ikke opkræves egenbetaling efter serviceloven under opholdet, da opholdet er at betragte som en sygehusindlæggelse. 


Redaktør