Om de særlige pladser

​Information om oprettelsen af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling.

Folketinget besluttede i foråret 2017, at landets fem regioner tilsammen skal oprette 150 nye psykiatriske pladser til borgere med et særligt behov for rehabilitering og misbrugsbehandling. 

Behandlingsindsatsen skal være med til at reducere antallet af voldsepisoder og konflikter på kommunale bosteder og give tryggere forhold for både medarbejdere og de øvrige beboere på bostederne. 

I Region Hovedstaden skal der i alt oprettes 47 pladser. Efter beslutning i Regionsrådet er pladserne placerede i Frederikssund og drives af Psykiatrisk Center Nordsjælland under Region Hovedstadens Psykiatri. 32 plader er åbne og er beliggende i lokaler, som frem til 2015 husede almene psykiatriske afsnit. De sidste 15 pladser åbner efter behov og er beliggende i en tilbygning til de eksisterende afsnit. 


Redaktør