Afslutning af ophold på de særlige pladser

​Her kan du læse om hvordan et ophold på de særlige pladser afsluttes.

Et forløb på de særlige pladser kan strækkes sig over mange måneder. Når du har ophold på de særlige pladser, skal fagpersonerne i visitationsforummet mindst hvert halve år eller ved behov vurdere, om du fortsat opfylder kriterierne. Det betyder at det ikke kun er overlægen som skal vurdere om du fortsat har behov for opholdet.

Når du ikke længere opfylder visitationskriterierne, starter udslusningen. Medarbejderne på afdelingen lægger stor vægt på, at det skal være trygt for dig at komme videre i livet efter opholdet, og udslusningsperiodens længde kan derfor variere alt efter den enkeltes behov.

I udslusningsperioden vil medarbejderne på afdelingen i tæt samarbejde med dig og din handlekommune planlægge hvilken støtte, der skal være på plads efter udskrivelsen for at du kan fortsætte med at fastholde dine mål og ønsker for fremtiden. Sammen støtter medarbejderne fra afdelingen dig i, at fx boligforhold, økonomi, beskæftigelse, aktiviteter og praktisk støtte i hverdagen, fortsat behandlingstilbud og eventuelt misbrugsbehandling er planlagt sammen med din handlekommune og andre relevante parter.


Redaktør