Behandlingsindhold

​Her kan du læse om hvad du blandt andet kan forvente dig af behandling under opholdet.

​På sengeafsnittene er der fokus på en stærk recovery-kultur, som tager udgangspunkt i at se det hele menneske: det sociale, det psykiske og det fysiske. Derfor vil du – ud over medicinsk behandling og sygeplejefaglig omsorg –  få tilbud om at deltage i gruppeaktiviteter, kognitiv adfærdsterapi, motionsaktiviteter f.eks. løb eller boldspil samt hverdagsrehabilitering.

Sengeafsnittene er organiseret med en tværgående ledelse, der består af en psykolog og en overlæge. Hvert sengeafsnit ledes af en afdelingssygeplejerske.

Sengeafsnittene bemandes med en bred faggruppe bestående af sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, pædagoger, psykologer og læger. Det er med til at sikre en bred tværfaglig indsats.

På hvert afsnit er 6 medarbejdere i dagvagt samt 4 i henholdsvis aften- og nattevagt. Normeringen er på ca. 30-35 medarbejdere pr. afsnit.


Redaktør