Hvad er de særlige pladser i psykiatrien?

​Her kan du læse om de særlige pladser og om hvorfor Region Hovedstadens Psykiatri har oprettet pladserne.

​I 2017 besluttede et flertal i Folketinget, at regionerne skulle oprette afdelinger med særlige pladser til behandling af patienter med behov for længerevarende, stabiliserende og rehabiliterende ophold på psykiatrisk afdeling.

Behandlingsindsatsen skal være med til at reducere antallet af voldsepisoder og konflikter på kommunale bosteder og give tryggere forhold for både medarbejdere og de øvrige beboere på bostederne. 

De særlige pladser er en del af det almindelige sygehusvæsen og du har derfor samme patientrettigheder som på en almindelig sygehusafdeling. Vejen ind og ud er dog speciel.

Traditionelt visiterer en læge til den behandling, som der er fagligt belæg for. Til de særlige pladser er der et tværfagligt visitationsforum som vurderer, om visitationskriterierne er opfyldt. I psykiatrilovens § 42 c er kriterierne oplistede. Din handlekommune skal i sidste ende beslutte om du skal visiteres til en særlig plads eller om du i stedet for skal tilbydes en anden indsats.

Opholdet på en særlig plads forventes at vare mellem 3 – 12 måneder; alt efter dit individuelle behov. Senest hver 6. måned vurderer det tværfaglige visitationsforum om du har behov for fortsat indlæggelse eller skal udskrives. Inden du udskrives, lægges der en individuel udslusningsplan sammen med din handlekommune.


Redaktør