Hvordan bliver du indlagt?

​Her kan du læse om vejen ind på en særlig plads i psykiatrien.

Det er din handlekommune som bestemmer om du skal visiteres til en særlig plads. Din handlekommune er oftest den kommune hvor du bor.

Inden kommunen kan visitere dig, skal du indstilles til visitation af et visitationsforum i psykiatrien. Visitationsforummet består af en speciallæge i psykiatri, en repræsentant fra afdelingen for de særlige pladser, en repræsentant fra din handlekommune, en socialfaglig konsulent som repræsenterer alle regionens kommuner og den tilsynsførende fra Kriminalforsorgen, hvis du har en dom til behandling og er under kriminalforsorgens tilsyn.

Du skal give informeret samtykke til opholdet, da du kun kan blive frivilligt indlagt på en særlig plads. Et informeret samtykke betyder, at du skal være orienteret om tilbuddet, rammerne og behandlingen på de særlige pladser inden du siger ja. Desuden skal du ønske at indgå i tilbuddet og deltage i både psykiatrisk behandling, rehabiliterende indsats og eventuelt misbrugsbehandling, hvis det er relevant for dig. Du er velkommen til at besøge de særlige pladser inden du siger ja.

Læs mere om visitationskriterierne og patientens klagemuligheder over kommunens afgørelse her.


Klik på billede for større version.

Redaktør