Takst

Information om kommunernes betaling for de særlige pladser.

Kommunernes betaling til regionerne for de særlige pladser på en psykiatrisk afdeling, fastsættes af taksten fra bekendtgørelsen december 2017.

Den visiterende kommune skal betale 3.959 kr. (i 2019) pr. dag, patienten opholder sig på en af de særlige pladser. Beløbet reguleres årligt med virkning fra 1. januar.

Betalingen for de ubenyttede pladser udgør 3.959 kr. pr. dag. Den enkelte kommunes andel heraf beregnes på grundlag af kommunens andel af regionens befolkningstal.

Antallet af ubenyttede pladser beregnes dagligt, og udgør antallet af oprettede pladser fratrukket benyttede pladser.

Bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling


Redaktør