En god start - Introduktionsprogram og kompetenceudvikling

​Når du starter, tilbydes du et udbygget introduktionsprogram. Under din ansættelse vil der løbende være tilbud om relevant kompetenceudvikling i forhold til arbejdet på rehabiliterende afsnit.

Hele maj måned 2018 er afsat til undervisning og introduktion.
Vi sammensææter et spændende  og lærerigt forløb, hvor vi bliver rystet sammen fagligt lærer de nye kolleger at kende.
Blandt andet kommer følgende elementer til at indgå i introduktionsprogrammet for vores nye medarbejdere:

  • 2 dage med undervisning i safewards ved post.doc. Jakob Hvidhjelm og forskningsleder Jesper Bak, begge fra Psykiatrisk Center Skt. Hans
  • 3 dage med undervisning i et low arousal-inspireret redskab til bedre trivsel og mindskelse af konflikter særligt tilrettelagt i forhold til borgere med et aktivt misbrug ved psykolog Trine Uhrskov
  • 3 dage med fokus på kommunikativ og psyko-fysisk deeskalering med vedligeholdelsestræner
  • 2 dag med undervisning i behandling af patienter med dobbeltdiagnoser
  • Kommunerne holder oplæg om kommunernes juridiske arbejdsvilkår, deres visioner og tilgang til behandling
  • Derudover bliver der afholdt en dag med undervisning i KAT (kognitiv adfærdsterapi ) og forbedringsarbejdet på centret, og der bliver afsat tid til simulationstræning
  • Brand- og hjertestopkursus


Redaktør