Om jobbet

De nye åbne sengeafsnit er et behandlingstilbud med fokus på rehabilitering og recovery.  Der oprettes tre nye sengeafsnit med i alt 47 pladser 

De kommende patienter på de nye afsnit er oftest kendetegnet ved diagnoser indenfor det skizofrene spektrum og ved at være en meget sårbar patientgruppe med komplekse sygdomsforløb. Patienterne visiteres til det nye tilbud i Frederikssund af patientens hjemkommune.

Patienterne vil blive tilbudt et behandlingsforløb på tre-seks måneder. Målet er først og fremmest, at patientens psykiske sygdom og eventuelle misbrug stabiliseres og at patientens sociale situation og behov for sociale indsatser afdækkes. 

Frivillig indlæggelse

Det er frivilligt for patienterne, om de ønsker at tage imod indlæggelse. Forud for indlæggelsen skal de igennem en visitation for at sikre, at de er motiveret for udvikling og er inden for afsnittets målgruppe. Patienterne skal have et ønske om at få stabiliseret deres psykiske sygdom, deres helbred og få kontrol over eventuelt misbrug.

Vi har et tæt samarbejde med kommunerne, som driver de bosteder, hvor vores patienter kommer fra. 

På afsnittene vil der være fokus på en stærk recovery-kultur, og patienterne vil ud over medicinsk behandling og sygeplejefaglig omsorg få tilbud om at deltage i gruppeaktiviteter, kognitiv adfærdsterapi, motionsaktiviteter og hverdagsrehabilitering.

Personalesammensætning

De nye åbne afsnit i Frederikssund bliver bemandet med en bred faggruppe. Det er med til at sikre en bred tværfaglig indsats. 

De 47 nye pladser er fordelt på 3 åbne afsnit, hvor der på hvert afsnit er 6 medarbejdere i dagvagt samt 4 i henholdsvis aften- og nattevagt. Normeringen er på ca. 30-35 medarbejdere pr. afsnit.

Faggrupper på de nye afsnit
Sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, socialrådgivere, psykologer og læger.

Løn

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale, indgået mellem de respektive organisationer og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 

Derudover vil afdelingerne være omfattet af øvrige lokalt indgåede aftaler mellem organisationerne, Psykiatrisk Center Nordsjælland og Region Hovedstadens Psykiatri.


Redaktør