Om De Særlige Pladser

​Nyt rehabiliterende behandlingstilbud til sårbare patienter i psykiatrien

I juni 2018 etablerede Region Hovedstadens Psykiatri de første af tre psykiatriske sengeafsnit med fokus på rehabilitering og recovery. Afsnittene er et nyt behandlingstilbud i psykiatrien og hører under Psykiatrisk Center Nordsjælland i Frederiksund. 

De nye sengeafsnit tilbyder behandlingsforløb på 3-6 måneder. Målet er først og fremmest, at patientens psykiske sygdom og eventuelle misbrug stabiliseres, og at patientens sociale situation og behov for sociale indsatser afdækkes. 

Kommunerne visiterer patienterne

Patienterne er kendetegnet ved at være en meget sårbar patientgruppe med komplekse sygdomsforløb med diagnoser indenfor det skizofrene spektrum. Patienterne er oftest bosat i kommunale botilbud og visiteres til det nye tilbud af patientens hjemkommune.

Frivillig indlæggelse

Det er frivilligt for patienterne, om de ønsker at tage imod en plads i Frederikssund. Forud for indlæggelsen skal de igennem en udvælgelsesproces for at sikre, at de er motiveret for udvikling og er inden for afsnittets målgruppe. Patienterne skal have et ønske om at få stabiliseret deres psykiske sygdom, deres helbred og få kontrol over eventuelt misbrug.

Fokus på recovery

På sengeafsnittene er der fokus på en stærk recovery-kultur, som tager udgangspunkt i at se det hele menneske: det sociale, det psykiske og det fysiske. Derfor vil patienterne ud over medicinsk behandling og sygeplejefaglig omsorg få tilbud om at deltage i gruppeaktiviteter, kognitiv adfærdsterapi, motionsaktiviteter f.eks. løb eller boldspil samt hverdagsrehabilitering.

47 nye psykiatriske pladser i Region Hovedstaden 

Folketinget besluttede i foråret 2017, at landets fem regioner tilsammen skulle oprette 150 nye psykiatriske pladser til borgere med et særligt behov for rehabilitering og misbrugsbehandling. 

I Region Hovedstaden oprettes 47 pladser. Regionsrådet har besluttet, at de skal placeres i Frederikssund og drives af Psykiatrisk Center Nordsjælland under Region Hovedstadens Psykiatri. De tre nye sengeafsnit flytter ind i lokaler, som frem til 2015 husede psykiatriske almene afsnit.

Behandlingstilbud på tværs af kommuner og region

De patienter, der bliver tilbudt en plads, bor enten i et kommunalt botilbud, i eget hjem eller på gaden. Kommunerne visiterer patienterne til de nye afsnit, og det er dermed kommunerne, der tilbyder patienterne en plads i Frederikssund. 

Der er allerede nu etableret et tæt og velfungerende samarbejde mellem medarbejdere fra kommunerne og hospitalet for at sikre en velfungerende proces med fokus på patienternes behov.

Tværfaglig faggruppe bemander det nye tilbud

Sengeafsnittene er organiseret med en tværgående ledelse, der består af en psykolog og en overlæge. Hver af de tre sengeafsnit ledes af en afdelingssygeplejerske. 

De tre sengeafsnit bemandes med en bred faggruppe bestående af sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, psykologer og læger. Det er med til at sikre en bred tværfaglig indsats. Der ansættes i alt 90 medarbejdere til det nye behandlingstilbud i Frederikssund.

De 47 pladser er fordelt på 3 åbne afsnit, hvor der på hvert afsnit er 6 medarbejdere i dagvagt samt 4 i henholdsvis aften- og nattevagt. Normeringen er på ca. 30-35 medarbejdere pr. afsnit.


Redaktør