Hvad er retspsykiatri?

I retspykiatrien modtager vi patienter med retslige foranstaltninger, herunder dom til anbringelse eller behandling.

Afdeling R på PC Sct. Hans varetager den retspsykiatriske ekspertfunktion i Region Hovedstaden. Afdelingen modtager patienter, hvor den psykiske lidelse og den retslige foranstaltning er komplekse og kræver særlig ekspertise.  

En stor del af de retspsykiatriske patienter behandles i de almenpsykiatriske centre rundt om i regionerne – enten indlagt på lukkede afsnit eller ambulant.

Sygdomsbillede og behandlingsforløb for de retspsykiatriske patienter, der er indlagt på Afdeling R, er typisk meget komplekse. Patienter er generelt indlagt længe – i gennemsnit fire år, en del længere. 

Patienterne modtager typisk behandling, der omfatter de samme elementer, som også indgår i almenpsykiatrien – medicinsk behandling, psykoterapi, psykoedukation samt evt. misbrugsbehandling.

Formålet med behandlingen er at reducere symptomer og at hjælpe patienten til at opnå højst mulig funktionsevne, forebygge tilbagefald eller yderligere reduktion af funktionsevnen. Målet er at patientens livskvalitet øges og at reducere risikoen for fornyet kriminalitet.

Redaktør