Oversigt over afsnit i Udsigten

​I november 2021 flytter otte intensive retspsykiatriske afsnit ind i Udsigtens fire sengeenheder. I forbindelse med flytningen skifter afsnittene navne. Få overblikket over placeringen og de nye og gamle afsnitsnavne nedenfor.


Oversigt over afsnittenes placering i Udsigten

Sengeenhed A

 • A1 (tidligere R8) Tlf.: 3864 2151
  Afdelingssygeplejerske Lasse Poulsen
  Overlæge Michael Andersen

 • A2 (tidligere R1)  Tlf.: 3864 2219
  Afdelingssygeplejerske Annemarie Hegner
  Overlæge Mikkel Hauge Madsen

Sengeenhed B

 • B1 (tidligere R3) Tlf.: 3864 2336
  Afdelingssygeplejerske Majken Oggesen
  Overlæge Kim Weischer

 • B2 (tidligere R2)  Tlf.: 3864 2221
  Afdelingssygeplejerske Tilmize Aydemir
  Overlæge Dmitri Babkin

Sengeenhed C

 • C1 – Sub-akut funktion (tidligere 180 og 181 fra Glostrup) Tlf.: 3864 0580 / 3864 0581
  Afdelingssygeplejerske Mie Kaiser Reuven
  Overlæge Hans Henrik Ockelmann

  C2 (tidligere R9/R10) Tlf.: 3864 2137 / 3864 2407
 • Afdelingssygeplejerske Birte Hæsum Pedersen
  Overlæge Peter Løppenthin

Sengeenhed D

 • D1 – Afsnit kun for kvindelige patienter (tidligere R5)  Tlf.: 3864 2350
  Afdelingssygeplejerske Rikke Holsdorf
  Overlæge Pernille Helmbæk

 • D2 (tidligere R6) Tlf.: 3864 2471
  Afdelingssygeplejerske Kristine Balling
  Overlæge Johan Øhlenschlæger

Om afsnittene
De otte afsnit er en del af regionsfunktionen for retspsykiatri  i Region Hovedstadens Psykiatri. Alle afsnit modtager patienter, hvor den psykiske lidelse og den retslige foranstaltning er komplekse og kræver særlig ekspertise. To af afsnittene har en særlig funktion, da Afsnit C1 er et såkaldt sub-akut afsnit og  D1 kun modtager kvindelige patienter. Læs mere nedenfor.

Et afsnit kun for kvindelige patienter
D1 er karakteriseret ved at være det eneste retspsykiatriske afsnit i Danmark, der kun har kvindelige patienter. Hverdagen her minder meget om de andre retspsykiatriske afsnit. Her kan en arbejdsdag fx også have fokus på at støtte patienten i, hvordan man lever op til rollen som mor og bedstemor, mens man er indlagt i et langvarigt behandlingsforløb.

Sub-akut funktion 
På landsplan er der mere end 4200 patienter med foranstaltningsdomme. En stor del af disse domme indledes med at patienten varetægtsfængsles på psykiatrisk afdeling – en såkaldt ”surrogatanbringelse”. De fleste får samtidig kendelse om, at der skal foretages mentalundersøgelse. På C1 håndterer vi disse anbringelser. 

Opholdet i surrogatvaretægt varer typisk flere måneder – under tiden i mere end et år og kan kun afbrydes, hvis domstolen accepterer dette. Langt de fleste patienter dømmes herefter til en psykiatrisk særforanstaltning – dom til behandling eller anbringelse og behandlingsansvaret videregives herefter til andre dele af det retspsykiatriske system.

En del varetægtssurrogerede er underlagt kommunikationsforbud. Det vil sige de ikke uden politiets tilladelse eller eventuelt under overvågning må have kontakt med omverdenen. Dette kan fx begrundes af hensyn til efterforskningen. Det er ud over kommunikationsforbuddet også patienternes adfærd, der gør anbringelse i den specialiserede retspsykiatri nødvendig. Det betyder også at normeringen er høj i afsnittet.


Redaktør