Nye behandlingsmuligheder

​​De nye faciliteter bliver først og fremmest til glæde for patienterne, men de giver også behandlerne langt bedre mulighed for at tilrettelægge en individuelt tilpasset behandling med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov.

En retspsykiatrisk patient er i gennemsnit indlagt i mere end fire år. Det er lang tid, og visionen for Udsigten er derfor at fokusere på rehabilitering og patienternes recoveryproces i endnu højere grad, end vi gør i dag.

Rum og faciliteter for fysisk udfoldelse, kreative og praktiske værksteder er ikke kun aktivitetstilbud, men giver også en palet af terapi-muligheder, hvor patienterne kan træne praktiske og sociale færdigheder – og herigennem ruste sig til at håndtere en dagligdag efter indlæggelsen.


Visualisering af parken i midten af bygningen

De patientnære miljøer bliver omdrejningspunktet for arbejdet i Udsigten. Alle afsnit får et såkaldt "front office" inde i patientmiljøet, hvor man som medarbejder fx kan dokumentere sammen med den enkelte patient. Denne indretning skaber et naturligt samlingspunkt i afsnittet for både medarbejdere og patienter, og erfaringen fra andre centre er, at med-arbejderne opleves mere tilgængelige - til gavn for miljøet i afsnittet. 


Visualisering af frontoffice i afsnit

De nye fælles rammer vil også gøre det lettere at samarbejde på tværs af afsnit og sikre en ensartet, høj kvalitet i tilgangen til den enkelte patient.Redaktør