Vision og baggrund for den nye retspsykiatri

​En retspsykiatrisk patient er i gennemsnit indlagt i mere end fire år. Det er lang tid, og visionen for 'Udsigten' er derfor at fokusere på rehabilitering og patienternes recoveryproces i endnu højere grad, end vi gør i dag.

Retspsykiatrien på PC Sct. Hans har siden oprettelsen i 1989 haft til huse i det gamle mandshospital – Sct. Hans Øst – hvor afdelingen er spredt over flere fritliggende bygninger. Behandlerne på stedet, og Region Hovedstadens Psykiatri, har længe ønsket mere tidssvarende rammer, som i højere grad understøtter den behandling, man gerne vil tilbyde. 

Ønsket kom inden for rækkevidde, da byggeriet af en ny retspsykiatri i 2009 blev en del af de nye sygehusbyggerier, som i de kommende år vil sætte nye standarder for hospitalsbehandlingen i Danmark. 

'Patienten i centrum' er fællesnævneren for hele den omlægning af hospitalssektoren, som nu er i gang. I retspsykiatrien på Sct. Hans vil det udmønte sig i en langt re differentieret behandling med udgangspunkt i den enkelte patients situation og behov. 

Byggeriet er designet med udgangspunkt i helende arkitektur, der understøtter behandlingen af den enkelte patient og som har fokus på lys, god akustik, naturlige elementer og udsigt til grønne omgivelser. 

Herudover har der under projekteringen været stort fokus på sikkerhed og tryghed for både patienter og personale.

Med det nye byggeri skaber vi rammen for at levere den bedste pleje, behandling og rehabilitering med afsæt i patientens recoveryproces, og vi har ambitioner om at være førende inden for behandling af retspsykiatriske patienter – både i Danmark og internationalt.


Visualisering af adgangsvej til Udsigten

Redaktør