Faglige introduktionsdage på Afdeling R

Som supplement til afsnitsoplæringen og den obligatoriske introduktion har vi på Afdeling R sammensat et særskilt fagligt forløb bestående af 5 hele introduktionsdage, som skal sikre at alle nyansatte bliver fagligt "klædt på" til vores komplekse klinik. Temaerne, som indgår i forløbet, er nøje udvalgt i forhold til at afspejle PC Sct. Hans' kliniske virkelighed samt visioner for moderne retspsykiatrisk indsats. Dagene afsluttes med en vejledningssession omkring det at være ny i retspsykiatrien. Se temaerne nedenfor.

Retspsykiatri 
På denne temadag får du viden om de generelle principper og foranstaltninger, 
som har betydning for den retspsykiatriske patients pleje og behandlingsforløb   
her på PC Sct. Hans.

Rehabilitering og recovery
På denne temadag bliver du introduceret til begreberne rehabilitering og recovery, hvordan de skal forstås i en retspsykiatrisk kontekst, samt hvordan vi arbejder med det på Afd. R bl.a. i forbindelse med patientforløbsbeskrivelser og kontaktteams.

Psykopatologi og misbrug
På denne temadag får du viden om psykiske sygdomme samt sygepleje til patienter med alkohol- eller stofmisbrug.

Samarbejde på Sct. Hans
På denne temadag bliver du introduceret til det tværfaglige og tværgående samarbejde på Afdeling R.  samt de arbejdsområder som hver faggrupper bidrager med i forhold til at løse den fælles kerneopgave. Hertil bliver der lagt fokus på, hvordan vi på centret videns deler og kommunikerer med hinanden.

Afdeling R's behandlingsstrategi
På denne temadag er der fokus på kerneopgaven og Afdeling R behandlingsstrategi, herunder hvilke værktøjer vi benytter til at skabe et sikkert arbejdsmiljø og patientsikkerhed.

Redaktør