Introduktion af nye medarbejdere

For at sikre at du føler dig 'ventet og velkommen' hos os, sørger vi for, at du får en god introduktion til retspsykiatrien, patientgruppen og de udfordringer og muligheder, der findes på et retspsykiatrisk afsnit.

Vi skræddersyr din introduktion med udgangspunkt i dine kompetencer og erfaring. Er du ny sygeplejerske i psykiatrien bliver du tilbudt et 'Godt på vej i psykiatrien' kursus, ligesom du som social- og sundhedsassistent vil blive tilbudt et medicinkursus. 

Vi arbejder fokuseret med alles sikkerhed. Vedligeholdelsestræning og uddannelse i konflikthåndtering og deeskalerende teknikker er dermed en del af dit introduktionsprogram.

Det er vigtigt for os at understøtte et godt læringsmiljø og sikre din trivsel og udvikling. I den forbindelse tilbyder vi en mentor, der følger dig tæt i din første tid samt fast supervision. Ligeledes indbydes du til en opfølgende samtale ca. 8 uger efter, du er startet. Her drøfter du og din nærmeste leder din første tid.

Elementer i din introduktionFaglig udvikling og kurser
Med tiden vil du sammen med din leder sammensætte et udviklingsprogram, der passer til dig, dine interesser og kompetencer. Her tilbyder vi muligheder for at udvide din faglighed indenfor retspsykiatri, recovery, kognitiv adfærds- og miljøterapi og Den Motiverende Samtale. Desuden har vi gode muligheder for videreuddannelse. Her tilbyder vi fx specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje eller vejledermoduler, hvis du ønsker at arbejde med vejledning af studerende og elever. Læs mere om nogle af kurserne nedenfor.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) og kognitiv miljøterapi 
Formålet med kurset er at give dig, som medarbejder i RHP, bedre mulighed for at understøtte behandlingen for patienten og samarbejde på tværs af fagligheder. KAT er en evidensbaseret miljøterapeutisk metode til at inddrage patienten i egen behandling gennem oplæring i teknikker, der styrker selvværdet og giver indsigt i egen sygdom. Kurset løber over 5 dage, og lærer dig blandt andet om grundbegreberne og teorien bag KAT samt miljøterapi og krisefærdigheder.
Den Motiverende Samtale
Den Motiverende Samtale er en ikke-konfronterende metode, der i en samarbejdende ånd undersøger og styrker motivationen for forandring og beslutningen om at ændre vaner. Målet med motivationssamtalen er at fremme forandringsudsagn og derved blidt skubbe en person i retning af forandring. Det er en kommunikationsmetode, der har fokus på at fremkalde personens indre motivation for forandring.
Godt på vej i psykiatrien trin 1 og 2 - for sygeplejersker
Godt på vej i psykiatrien er opdelt i 2 kurser, alt efter din anciennitet. Trin 1 afholdes for nyuddannede og nyansatte sygeplejersker. Trin 2 afholdes for sygeplejersker med op til 2 års anciennitet. 

Formålet med uddannelsen er at øge dine kompetencer og færdigheder i forhold til de særlige udfordringer, man står overfor som ny i psykiatrien. Uddannelsen varer i alt 10 dage og forløber over et halvt år. Du vil, blandt andet, lære om temaer som etiske dilemmaer, misbrug og psykisk sygdom, stemmehøring, diagnosers betydning, mindfulness m.v.
Konflikthåndtering modul 1 og 2
I Region Hovedstadens Psykiatri vægter vi, at personalet kan håndtere konfliktfyldte situationer med patienterne - for patienternes og for egen sikkerheds skyld. Vi udbyder derfor obligatoriske kurser i at forebygge og håndtere konflikter, vold og trusler for at skabe en tryg og sikker arbejdsplads for medarbejderne. På kurset lærer du blandt andet om greb, deeskalering, risikovurdering, handleplan og konflikttrappen.

Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje
Specialuddannelsen er rettet mod psykiatrisk sygepleje og er til dig, der har mindst 2 års klinisk erfaring fra psykiatrien, og som ønsker at udbygge din viden og dine færdigheder inden for psykiatrisk sygepleje. Uddannelsen varer 1 år og indeholder både teoriundervisning og klinisk uddannelse. Den kliniske del af uddannelsen tager udgangspunkt i dit eget afsnit, så du dermed kan beholde tilknytningen til din arbejdsplads.

Uddannelsen er bygget op omkring 4 uddannelsesperioder; klinisk psykiatrisk sygepleje, pædagogik og formidling, kvalitetsudvikling og tværprofessionelt samarbejde samt psykiatrisk sygepleje.

Uddannelsen har en afsluttende eksamensopgave og giver dig 60 ECTS-point. 

Redaktør