Sct. Hans og Roskilde - i dag og i fremtiden

​Gennem to hundrede år har det psykiatriske hospital været en del af Roskilde og en af byens store arbejdspladser og uddannelsessteder.

Sct. Hans Hospital fra gammel tid været hovedstadens psykiatrisygehus. Gennem de senere år har Sct. Hans imidlertid gennemgået store forandringer. Den almenpsykiatriske behandling er lagt ud på psykiatriske centre rundt om i hovedstadsregionen og i den forbindelse fraflyttede man den ældste del af Sct. Hans – Kurhuset. 

Når vi tager den nye retspsykiatriske bygning 'Udsigten' i brug i november 2021, flytter vi ud af bygningerne omkring Tofteparken, hvor afdeling R i dag har til huse. Desuden er der i 2020 indgået en aftale med ​Roskilde Kommune om frasalg af Vest-delen af Sct. Hans med overtagelse 1. april 2022. Fjordhus, der i dag huser Afdeling M, indgår ikke i frasalget og forbliver en del af Psykiatrisk Center Sct. Hans. 

Roskilde Kommune har vedtaget et helhedsplan for Vest-delen af området, som man vil udvikle til et nyt  bykvarter.  Læs mere på Roskilde Kommunes hjemmeside.


Redaktør