​​

Administration og drift

Adresse
Administration og Drift
Boserupvej 2
4000 Roskilde

Tel. 38 64 20 04
Hovedpostkasse: pcscthans@regionh.dk​

Adm​i​nistratio​ns- ​​og driftschef
Pernille Tiedemann
Telefon 38 64 20 04​

Redaktør