Årsberetning 2017

​Årsberetning for Sct. Hans Hospitals Museum 2017.

Årsberetning for Sct. Hans Hospitals Museum 2017

 

Besøgstallet i museet:

Der har i 2017 været 3.557 besøgende - dels i den gratis åbningstid og dels ved et stort antal omvisninger.

 

Tilknyttet museet:

Vi havde den store sorg at miste Kirsten Børrild, som døde den 17. juli 2017 efter kort tids sygdom. Hendes døtre har været yderst behjælpelige med at få overleveret det materiale, Kirsten lå inde med, og de vil gerne deltage i vores årlige komsammen. Der var en smuk højtidelighed i Kirke Såby Kirke den 20. juli.

Vi har haft den glæde, at Susanne Ebling er med i kustodekorpset og tillige påtager sig omvisninger.

 

Afleveringer:

Vi får løbende billeder og genstande indleveret, som bliver registreret på en særlig blanket med relevante oplysninger om tingene. Deriblandt en kuffert med et stort antal forskellige effekter, tvangshandsker, nøgler, porcelæn, håndarbejde, hvor giveren har fortalt om tingende på kassettebånd, videofilm og fotos. Maleren Torben Bohse har udtrykt ønske om at skænke et stort maleri (2 x 3 meter), som har været udstillet og deponeret på Museum Ovartaci i Århus. Dette maleri vil vi søge at finde plads til.

 

Igangværende og forstående projekter:

Der var den 3. marts et møde i den lille gruppe af medarbejdere med Anne Dorthe Suderbo, Uffe Kurtzweil, Lasse Pedersen, Kirsten Børrild og Karin Garde med særlig fokus på at forbedre skiltningen i museet i forenklet form og med bedre typografi på både dansk og engelsk. Dette arbejde pågår stadig og forventes at være færdigt i nær fremtid.

Den norske forfatter Herbjørg Wassmo har foretaget research til sin seneste bog (4. bind af historien om Dina). Hun har besøgt hospitalet flere gange for at få indblik i vilkårene for patienter i begyndelsen af 1900-tallet. Bogen "Den der ser" udkom på dansk i efteråret 2017 og blev præsenteret ved en konference i Den Sorte Diamant (Det Kongelige Bibliotek).

Der forestår stadig et stort arbejde med at få samlet og sorteret genstande, der befinder sig flere steder i Østerhus, samt afleveringer til museet og den tidligere konferencestue U.

 

Anne Dorthe Suderbo har i samarbejde med Laura Schütze fra Roskilde Museum (ROMU) medvirket med tekst og udlån af genstande til den nye permanente udstilling på ROMU. Her indgår Sct. Hans i udstillingsdelen om sundhed i Roskilde.

 

Mødeaktivitet:

Der blev den 16. marts 2017 afholdt det årlige møde, hvor historikeren Karin Cohr Lützen, mag. art., ph.d. og lektor i historie fortalte om sin bog "Arvesølvet". Et familiefirmas storhed og fald. Udgivet på Gyldendal 2016. Temaet var "Vanvid i overklassen", illustreret såvel ved Karin Lützens bog om sine formødre og om udvalgte Sct. Hans Hospitals patienter.

Den 15. maj 2017 deltog Anne Dorthe Suderbo og Karin Garde i årsmødet for de psykiatrisk museer på Nykøbing Sjællands Psykiatriske Museum. Her var der foredrag af Stine Grønbeck Jensen fra Forsorgsmuseet i Svendborg med titlen "Himmel og Helvede" med afsæt i interviews med tidligere ansatte og indlagtes historier fra 1960'erne.

Der har været afholdt kustodemøder den 29. juni og den 7. december, hvor vagtplanerene fra året er blevet fastlagt, udover mødet i december, også omfattede en meget hyggelig julefrokost.

Den 31. oktober mødtes alle museumsmedarbejdere, der kunne, til en mageløs fin udstilling "Ovartacis og Galskabens Kunst" på Charlottenborg med efterfølgende spisning.

Der forestår den 7. marts 2018 den store årlige sammenkomst, hvor medarbejdere og venner af museet mødes. Der er endnu ikke fastlagt et tema for aftenen, men forslag modtages med glæde.

Der blev den 25. september afholdt en reception i anledning af bogen om Kristian Bonde, udgivet af Benny Lihme.

Anne Dorthe Suderbo overtager i 2018 Kirsten Børrilds timer, 4 timer pr. uge, som skal anvendes til de forannævnte opgaver, hvor især forbedring af skiltningen har høj prioritet.

Tak til alle jer frivillige, der gør det muligt at forsætte den gratis åbningstid og de mange rundvisninger. Vi tror, i al beskedenhed, at vi medvirker en lille smule til af stigmatisering af psykisk syge.

 

Venlig hilsen

Karin Garde

Tidligere overlæge

Leder af Museet ved Psykiatrisk Center Sct. Hans


Redaktør