Årsberetning 2018

​Årsberetning for Sct. Hans Hospitals Museum 2018.

Årsberetning for Sct. Hans Hospitals Museum 2018


Besøgstallet i museet:

Der har i 2018 været 2907 besøgende - dels i den gratis åbningstid og dels ved et stort antal omvisninger. Flere af omvisningerne har været i forbindelse med åbningstiden i Sct. Hans Have.

Tilknyttet museet:

Museet har en god og trofast medarbejderstab af frivillige, som pt. tæller 12 tidligere ansætte. Hertil kommer museets leder tidligere overlæge Karin Garde og museumskonsulent cand. mag. Anne Dorthe Suderbo.

Afleveringer:

Vi får løbende billeder og genstande indleveret, som bliver registreret på en særlig blanket med relevante oplysninger om tingene.

En donation, som vi værdsætter meget, er et stort maleri (2 x 3 meter), som maleren Torben Bohse har skænket museet. På grund af størrelsen kan maleriet ikke udstilles i selve museet, men pryder pt. væggen på første sal i Kurhuset i de lokaler, som museet blandt andet benytter til særudstillinger. Vi håber, at museet i efteråret 2019 får mulighed for at lave en særudstilling med værker af Torben Bohse, hvor det donerede værk vil være centerpiece.

Senest har museet modtaget to store malerier, som er malet af en patient på U2.

Igangværende og forstående projekter:

Vi har taget hul på forbedringen af skiltningen i museet. Anne Dorthe Suderbo har udarbejdet plancher med tekst både på dansk og engelsk om Karoline og Glarmesteren. Dette arbejde forsætter i den kommende tid.

I perioden 18. maj - 22. august 2018 viste museet en særudstilling med værker af den unge kunstner Rose Mai Pedersen. Udstillingen bestod af malerier, tegninger og fotos, hvoraf størsteparten var blevet til under Roses indlæggelse i 2016 og 2017 – dog ikke på Sct. Hans. Ved ferniseringen fortalte Rose sin historie. Udstillingen var meget velbesøgt. Roses kunst kan følges på instagram: @the.venom.from.a.rose

I anledning af World Bipolar Day 2019 har museet arrangeret en særudstilling – BipolART 2019, Kunsten giver mening – i samarbejde med Dansk Selskab for Affektive Lidelser (DSAL). Udstillingen åbner den 29. marts 2019, hvor der vil være velkomst og foredrag i festsalen efterfulgt af fernisering. Udstillingen viser værker lavet af fem kunstnere, som alle har en bipolar diagnose.
Udstillingen er åben i museets almindelige åbningstid til og med onsdag 26. juni 2019.

Museet har et løbende samarbejde med Nikolaj Petersen, Maskine Maskine, i Kurhuset.

Foruden et løbende salg af Jubilæumsbogen ”Sct. Hans 1816-2016” redigeret af Jesper Vaczy Kragh og Jette Møllerhøj (Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans, 2016) sælger museet også bøgerne ”Mennesker på sindssygehospital” af Jens Emil Nielsen (Bogforlaget Her og Nu, 2018), ”Bonde - Gal mand på rette vej” af Birgit Kirkebæk og Benny Lihme (Forlaget Social Kritik, 2017) og ”Fri fra observation. Patientklubben på Sct. Hans – fristedet og
menneskene” af Ena Ørum Mogensen (Saxo Publish, 2018).

Sygeplejerske Britta Pedersen arbejder på en udgivelse om Sct. Hans Hospital under besættelsen.

Karin Garde og Anne Dorthe Suderbo har på opfordring af Hjerneforums redaktion skrevet artiklen ”Kunst i psykiatrien” til 2019 udgivelsen ”Den kunstneriske hjerne”. Bogen omhandler desuden emner som ”Neuroæstetik”, ”Kunsten i evolutionært perspektiv” og ”Hjernen og dansen”.

Der forestår stadig et stort arbejde med at få samlet og sorteret genstande. Samlingen lider stadig under den hastige flytning efter den omfattende vandskade i magasinet i 2016. Museets frivillige har deltaget i flere oprydningsdage.

Mødeaktivitet:

Den 7. marts 2018 holdt museet det årlige arrangement, en komsammen for museets venner, hvor sygeplejerske Britta Pedersen fortalte om Sct. Hans under 2. Verdenskrig. I 2019 er arrangementet planlagt til den 12. marts, hvor Ena Ørum Mogensen kommer og fortæller om Patientklubben på Sct. Hans. Fortællingen tager udgangspunkt i hendes bog om klubben.

Den 23. april 2018 deltog mange af museets medarbejdere/frivillige i årsmødet for de psykiatrisk museer, som denne gang foregik på Oringe ved Vordingborg. I foråret 2019 er det Sct. Hans Hospitals Museums tur til at stå for årsmødet. Planlægningen er i gang og vi forventer, at lektor ved Københavns Universitet Tim Flohr Sørensen holder oplæg om kirkegårde ved psykiatriske hospitaler. Vi skal på kirkegårdsvandring og besøge Sct. Hans Have. Datoen er pt. ikke fastsat.

Der har været afholdt kustodemøder den 7. juni og den 5. december, hvor vagtplanerene for året er blevet fastlagt. Mødet i december omfattede også en meget hyggelig julefrokost.

Tak til alle frivillige, som gør det muligt fortsat gratis at holde museet åbent om onsdagen og som varetager de mange rekvirerede omvisninger. En indsats der er helt væsentlig for det betydelige arbejde med afstigmatisering af psykisk syge, som museet blandt andet bidrager med. Med museets aktiviteter håber vi også på at udbrede kendskabet til psykiatriens historie og fremtid.

Venlig hilsen
Karin Garde
Tidligere overlæge
Leder af Museet ved Psykiatrisk Center Sct. Hans


Redaktør