​​​​​​

Om museet

​Museet har til huse i Kurhuset, et bygningskompleks som er tegnet af den kendte guldalderarkitekt Gottlieb Bindesbøll (1800 - 1856)​, der også er arkitekten bag Landbohøjskolen og Thorvaldsens Museum.


Da Kurhuset blev indviet i 1860, repræsenterede det de mest moderne behandlingsforhold for sindslidende i Norden. Bygningerne er i dag fredet. Udstillingen er indrettet i det der oprindeligt var hospitalets køkkenregion.

Sct. Hans Hospitals Museum skildrer hospitalets historie, såvel tiden før som tiden efter flytningen til Roskilde.

Det er historien om konstant overbelægning i sidste halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, og som følge deraf den omfattende udbygning af hospitalet.

Det er også historien om hvordan behandlings- og plejeformerne udvikledes gennem tiden, - fra så godt som ingen behandling til vor tids pleje og behandling med miljøterapi, psykoterapi, psykofarmaka osv.

Det er historien om hvordan sindslidende før i tiden blev "opbevaret" under kummerlige forhold, i bygninger med ringe plads, dårlig hygiejne og under utilstrækkelig pleje og opsyn.

Det er historien om hvordan samfundet ændrede syn på de sindslidende og hvordan et mere humanistisk sindelag i det 19. årh. dannede grundlaget for en tidssvarende behandlingsinstitution med plads til alle de sindslidende i København.

Samlingen
Museumssamlingen er unik. Den består af genstande til belysning af hospitalets historie, f.eks. inventar fra sengeafsnit og lægekontorer, tvangsstol, spændetrøje og behandlingsapparatur og af patientarbejder.

Patientarbejderne i museet er delt i to kategorier. Den ene kategori er brugsgenstande, som gennem tiden er fremstillet i terapiværkstederne, bl.a. en fin samling af trælegetøj. Den anden kategori, patientarbejder, er en meget sjælden og værdifuld samling af psykopatologisk kunst, bestående af malerier, tegninger og skulpturer udført af især skizofrene patienter.

Museumssamlingen vokser stadig. Museet modtager i dag med glæde værker udført af centrets patienter. For eksempel gådefulde keramikmasker, som er lavet i keramikværkstedet, samt udtryksfulde tegninger.

Tilbageblik 
Sct. Hans Hospital (nu Psykiatrisk Center Sct. Hans) er Danmarks ældste psykiatriske hospital. Navnet fik hospitalet i mid​​​ten af 1600-tallet, da Københavns Slots ladegårdsbygninger blev indrettet til et hospital for "afsindige, pestsyge og andre folk med smitsomme sygdomme". Stedet blev dog ofte i folkemunde kun omtalt som Pesthuset.

1658-1769 havde hospitalet til huse i fugtige og ringe bygninger ved Kalvebod Strand, men flyttede så atter tilbage til Ladegården. Denne blev ødelagt under krigen mod England i 1807 - af danske kanoner - hvorfor hospitalet blev flyttet til Bistrup Hovedgård udenfor Roskilde. De oprindelige bygninger, som åbnede 1816 ligger fortsat i det naturskønne område tæt ved Roskilde Fjord og Boserup Skov.​​

Redaktør