​​​​​

Om centret

​Psykiatrisk Center Sct. Hans er en del af Region Hovedstadens Psykiatri.

Centret har i alt 180 senge og yder højt specialiseret behandling og pleje indenfor specialfunktionerne retspsykiatri og dobbeltdiagnoser (psykisk lidelse og misbrug). Til de to specialer, som begge er regionsfunktioner, er tilknyttet ambulante teams.  ​

Psykiatrisk Center Sct. Hans uddanner sundhedsfagligt personale på et kvalificeret fagligt niveau og forsker inden for centrets specialfunktioner.

Centret blev akkrediteret af Joint Commission i 2002, 2005, 2008 og 2011 samt ved Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) i 2012.

Redaktør