Grunduddannelse i kognitiv adfærdsterapi for tværfagligt klinisk personale

​Uddannelsen giver grundlæggende indføring i kognitiv adfærds- og miljøterapi samt supervision udfra kognitive og adfærdsterapeutiske principper. 

Pris: 13.000,- DKK

Beløbet betales inden uddannelsens start​


Formålet med grunduddannelsen er, at deltageren får:

  • en grundlæggende indføring i kognitiv adfærds- og miljøterapi.
  • supervision ud fra kognitive og adfærdsterapeutiske principper på problemstillinger med klienter/ patienter/ brugere tilknyttet en tværfaglig behandlingsinstitution eller lignende. 

Uddannelsen udbydes til klinisk tværfagligt personale. Det vil sige social- og sundhedsassistenter, plejere, aktivitetsmedarbejdere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere og sygeplejersker. 

Der stilles ingen krav om forudgående viden om kognitiv adfærdsterapi. Det er dog en absolut fordel, at deltageren på forhånd har kendskab til kognitiv adfærdsterapi og/eller arbejder på en institution, hvor de kognitive principper anvendes eller skal til at implementeres.

Deltageren skal i løbet af uddannelsen være indstillet på aktiv deltagelse i workshops og i supervisionsgruppen, være villig til at afprøve metoderne i praksis, samt sætte sig ind i den anbefalede litteratur.


For Formålsbeskrivelse, Program og Kursusansøgning, tryk på nedenstående link til Kursusportal:

https://kursusportalen.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=49734


I kursusportalen finder du et ansøgningsskema som udfyldes og sendes til koordinator Ole Bille som vedhæftet fil til flg. mailadresse: ole.bille@regionh.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til sekretær Lisbeth Skov Nielsen på tlf. 3864 2468 eller sende mail til: Lisbeth.Skov.Nielsen@regionh.dk

Redaktør