Fastlagt studieaktivitet

​Til den fastlagte studieaktivitet fremlægger den studerende sin bearbejdning af et selvoplevet kommunikationsforløb med en eller flere patienter, pårørende eller borgere, samt sine overvejelser herom. Dette gøres i et fælles forum sammen med medstuderende, klinisk vejleder og underviseren fra skolen.

​Hver studerende har max. 10 min. til fremlæggelse. Efterfølgende, når alle har præsenteret deres individuelle kommunikationsforløb, analyserer og diskuterer hele gruppen de enkelte kommunikationsforløb med henblik på at identificere ligheder og forskelle, samt inddrage teori og begreber. 

Den kliniske vejleder og undervisers rolle til fastlagt studieaktivitet er at understøtte og facilitere læringsprocessen i refleksionsgruppen.

Analyse og diskussion har en varighed af max. 60 minutter pr. gruppe. Den kliniske vejleder attesterer for gennemførelsen af den fastlagte studieaktivitet på dokumentationsblanketten i den studerendes port folio.

Inden afholdelse af fastlagt studieaktivitet, vil de studerende blive introduceret til den i Læringsrum Sct. Hans, hvor afholdelsen af studieaktiviteten også afholdes. Efter introduktionen forberedes og afholdes den fastlagte studieaktivet i refleksionsgruppen. Klinisk vejleder og/eller underviser kandeltage i forberedelsesfasen i refleksionsgruppen, men skaldeltage i selve afholdelsen af den fastlagte studieaktivitet (http://www.kurh.dk/Moduler/Modul+8).

Forberedelse af fastlagt studieaktivitet i refleksionsgruppen:

  • Den enkelte studerende udarbejder en beskrivelse af et selvoplevet kommunikationsforløb med en patient eller pårørende. Fokus er mødet og indgåelsen af relationer med mennesker med psykisk sygdom, pårørende eller udsatte grupper. 
  • Den studerende præsenterer sit kommunikationsforløb for de øvrige studerende i refleksionsgruppen. Gruppen analyserer og diskuterer kommunikationsforløbet ved hjælp af relevant teori samt udviklings- og/eller forskningsbaseret viden. 
  • Den studerende udarbejder et skriftligt oplæg efter eget valg – en disposition, poster, PowerPoint, billedmateriale eller andet, som samler de overvejelser, den studerende har gjort sig om kommunikationsforløbet samt en litteraturliste. Oplæg og litteraturliste medbringes til fremlæggelse og drøftelse (http://www.kurh.dk/Moduler/Modul+8) .

Redaktør