Intern prøve modul 12

​Prøven finder sted inden for de sidste tre uger af den kliniske undervisningsperiode.

​For at den studerende kan påbegynde den interne kliniske prøve, skal den kliniske vejleder kunne attestere at den studerende har:

 • Deltaget i den planlagte studieaktivitet
 • Har opfyldt deltagelsespligten, som er på min. 80 % gældende for hele perioden.

Den interne kliniske prøve kan afvikles individuelt eller i grupper på max 4 studerende. Ved gruppe bedømmes fortsat individuelt. Sammensætningen af grupperne kan ske afsnitsvis eller på tværs af afsnit og sektorer. Dog er det en forudsætning, at såvel de studerende som kliniske vejledere opnår enighed om, hvem der skal være opgavevejleder og eksaminator, samt hvor den kliniske prøve skal afvikles.

Den interne kliniske prøve i modul 12 er en firedelt proces, der består af:

 1. Problemidentifikation og dataindsamling
 2. Skriftligt oplæg til intern prøve
 3. Sygeplejefagligt forum
 4. Mundtlig eksamination

(http://kurh.dk/Moduler/Modul​+12)

Det skriftlige oplæg skal indeholde:

 • Argumentation for den valgte kliniske sygeplejefaglige problemstilling
 • Begrundelse for den/de valgte metoder til dataindsamling i klinikken
 • Kort redegørelse for analysemetode
 • Analyse af den kliniske sygeplejefaglige problemstilling
 • Et bilag med debatoplæg til sygeplejefagligt forum på max én A4 side, som skal indeholde:
  • - Tid og sted for sygeplejefagligt forum
  • - Kort skitsering af den kliniske sygeplejefaglige problemstilling
  • - Spørgsmål til drøftelse

Det skriftlige oplæg må have et omfang svarende til max. 9.600 tegn inkl. mellemrum og skal have et tydeligt fagsprog. Oplægget udarbejdes efter "Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning" gældende for den pågældende uddannelsesinstitution og ”Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter, 2009”. Der vedlægges en litteraturliste baseret på praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden, herunder relevante sygeplejefaglige standarder, retningslinjer og vejledninger. Litteraturlisten og debatoplæg til sygeplejefagligt forum indgår ikke i det samlede antal tegn. 

To hverdage før afholdelse af det sygeplejefaglige forum sendes det samlede skriftlige oplæg i én pdf fil til eksaminatorerne. Samtidig distribueres debatoplæg til deltagerne ved det sygeplejefaglige forum. Eksaminatorerne attesterer for modtagelse senest efterfølgende hverdag. (http://kurh.dk/Moduler/Modul+12)

Redaktør