Læringsrum Sct. Hans

​… et sted at starte, at være og at uddanne sig i.

​​​​

​I Læringsrum Sct. Hans er der mulighed for at modtage undervisning, reflektere og modtage vejledning på egen praksis, afholde planlagte samtaler, samarbejde i grupper og skabe netværk med andre. 

Her kan også forberedes og udformes s​kriftlige opgaver, ligesom de interne prøver for sygeplejerskestuderende også afholdes her.
 
Læringsrummet  er indrettet med opholdsrum, grupperum, patientstuer og medicinrum med opkobling til det elektroniske medicinmodul. Det giver mulighed for at lave simuleret undervisning, hvor man kan afprøve situationer, som den uddannelsessøgende kan opleve i afsnittet. Det er en god måde at få koblet teori og praksis sammen uden forstyrrelser.

Læringsrummet er åbent i dagtimerne og kan bruges frit, men efter aftale med de kliniske vejledere. 

​Information om:

Undervisningslokaler

Pc-ad​g​ang

Simulationsrum​​

Biograf

Grupperum til fordybelse

Sygeplejecafé

Køkken

Medicinrum

Undervisningslokaler

I hver ende af Læringsrum Sct. Hans findes to store undervisningslokaler forsynet med whiteboards, flip-over, fjernsynsskærme og mikrofon. Det betyder, at der kan forekomme undervisning af flere forskellige uddannelsessøgende på samme tid - eller af det samme hold, men i hver sin ende.​

Pc-adgang

​I Læringsrum Sct Hans findes flere stationære såvel som bærbare pc’ere, som de uddannelsessøgende har adgang til efter aftale med de kliniske vejledere. Dette giver mulighed for de uddannelsessøgende for at trække sig fra afsnittet til fordybelse. 

De uddannelsessøgende er også velkomne til at tage egne computere med, men det er ikke muligt at koble sig til centrets netværk.​

Simulationsrum

​​​Der er mulighed for at lave simulationstræning i Læringsrum Sct. Hans, hvilket også bliver brugt i undervisningen. I læringsrummet er der to patientstuer, som ligner dem i afsnittene. Der er spisestue, stue og køkken. Det åbner op for simulationstræning på flere niveauer, hvilket kan være med til at give de uddannelsessøgende en tryghed, når de skal ud i afsnittene og arbejde med psykiatrisk sygepleje.​

Biograf

​Vi arbejder på at få etableret en lille biograf i Læringsrum Sct. Hans. Målet er at vise forskellige dokumentarfilm og andre relevante film, som kan lægge op til debat hos de fremmødte uddannelsessøgende.

Grupperum til fordybelse

Der findes flere grupperum til fordybelse i Læringsrum Sct. Hans.

Der er i alle grupperum whiteboards, og hvis ikke der er en stationær computer i grupperummet, er der mulighed for at tage en af læringsrummets egne bærbare med.

Sygeplejecafé

​​Vi arbejder på at få etableret en sygeplejecafé i Læringsrum Sct. Hans, hvor der vil være mulighed for debat, foredrag, oplæg og lignende.​

Køkken

​​Køkkenet i Læringsrum Sct. Hans er alles ansvar. Der er gratis kaffe, te og sukker, men de uddannelsessøgende skal selv sørge for mælken. 

Når man som uddannelsessøgende bruger læringsrummet, må man gerne lave kaffe og te efter behov. Man skal bare huske at rydde op efter sig selv.

Der er også køleskab til madpakkerne.​

Medicinrum

I Læringsrum Sct. Hans findes et medicinrum, som bruges til undervisning og simulationstræning. Medicinrummet er bygget op, så det er identisk med de medicinrum, der findes i afsnittene.​​

Redaktør