Portfolio

​Gennem hele sygeplejerskeuddannelsen er det et obligatorisk krav, at den studerende arbejder med portfolio som studieredskab (Rammer og retningslinjer, rev. 2013).

​Portfolioet er med til at øge den studerendes refleksive kompetencer og læring, og giver ligeledes den studerende mulighed for at anskueliggøre egen udvikling gennem uddannelsesforløbet. Derfor har vi også en forventning om, at de studerende, der kommer til PC Sct Hans, er godt i gang med at arbejde med deres portfolio.

​​​

Redaktør