Refleksionsgrupper

​De studerende deltager i en fast refleksionsgruppe gennem hele modulet. Refleksionsgrupperne er obligatoriske.

​Grupperne etableres af den kliniske vejleder. Der planlægges med minimum 4 grupperefleksioner, hvor klinisk vejleder og underviser fra uddannelsesinstitutionen deltager mindst én gang, samtidig eller hver for sig (http://www.kurh.dk/Moduler/Modul+8).

For at kunne reflektere skal der skabes et rum til det. Når de studerende kommer til første refleksionsgang, vil de blive delt ind i grupper, som de skal forblive i, når de fremover kommer til refleksion i Læringsrum Sct Hans. 

Første gang de studerende mødes til refleksion bliver de bedt om at lave en forventningsafstemning og et regelsæt for, hvordan de vil arbejde, når de mødes til refleksion. Der er forskellige måder at reflektere på, men det vigtigste er, at de studerende gennem refleksion bliver klogere på et bestemt fænomen, situation, handlinger eller lignende, for derigennem at kunne få nye perspektiver på egen praksis og dermed udvide sin forståelse og handlemuligheder.​

Redaktør