SSA - elever

​Velkommen som social- og sundhedsassistentelev på PC Sct. Hans. Vi modtager elever hele året rundt fra skolerne SOSU C og SOPU.

​​​​​​Som elev på PC Sct. Hans bliver man tilknyttet et fast afsnit samt en til to praktikvejledere og klinisk vejleder. Man får mulighed for at arbejde i tværfaglige teams og møde patienter med svære psykiske lidelser og misbrug.​

Det er vigtigt, at man som elev:

  • kender sine praktikmål og har fokus på egen læring med afsæt i disse
  • er engageret, opsøgende og aktivt deltagende i afsnittet og i Læringsrum Sct. Hans
  • har fokus på personlige grænser og udvikling af disse
  • har gjort sig tanker om, hvad man ønsker at få ud af sin praktik hos os
  • at man tager ansvar for sin uddannelse
  • at man arbejder med logbog og læringsaftaler

Som elev på PC Sct. Hans deltager man ugentligt i undervisning i Læringsrum Sct. Hans og får skriftligt forberedende arbejde i form af logbog, forskellige refleksionsformer, brainstorm samt praksisbeskrivelse(r). 

Vi forventer, at man som elev på centret mestrer det danske sprog. Er der sproglige udfordringer, bedes eleven på forhånd tage kontakt til skolen med henblik på danskkurser eller anden hjælp. Hvis det er vejledernes vurdering, at eleven har brug for hjælp, forventes det, at eleven er aktiv og lydhør i samarbejdsprocessen.​​​

Redaktør