Sygeplejefagligt forum

​Den studerende skal inden den mundtlige eksamination have drøftet sin kliniske sygeplejefaglige problemstilling i et sygeplejefagligt forum på det kliniske undervisningssted. Det sygeplejefaglige forum sammensættes af relevante deltagere, og tidsrammen er fr​a ½ time til 1 time; for grupper max.1½ time.

Den studerende indleder med en kort præsentation og problematisering af den kliniske sygeplejefaglige problemstilling, hvorefter den studerende faciliterer den faglige drøftelse og sikrer løbende opsamling af pointer og forslag til udvikling af praksis.

Redaktør