Sygeplejerskestuderende

​Velkommen som sygeplejerskestuderende på PC Sct. Hans. Vi modtager sygeplejerskestuderende fra modul 1, 5, 8, 11, 12, 13 og 14 hele året rundt. 

​​

​Som sygeplejerskestuderende på PC Sct. Hans bliver man tilknyttet et fast afsnit samt en klinisk vejleder. Man får mulighed for at arbejde i tværfaglige teams og møde patienter med svære psykiske lidelser og misbrug.

Det er vigtigt, at man som sygeplejerskestuderende:

  • kender sin modulbeskrivelse
  • har gjort sig tanker om, hvad man ønsker at få ud af sin klinik hos os
  • ​at man er engageret og deltager aktivt både i Læringsrum Sct. Hans og ude på sit afsnit
  • at man er opsøgende og forholder sig undrende
  • at man tager ansvar for sin uddannelse
  • at man arbejder med sit portfolio

  • Som studerende på PC Sct. Hans deltager man i undervisning i Læringsrum Sct. Hans.


Under ses alle modulerne. Under hvert modul findes:

  • Link til modulbeskrivelsen
  • Hvad man kan forvente af sin praktik på dette modul

Modul 1

Modul 5

Modul 8​​

Modul 11

Modul 12

Modul 13

Modu​l 1

​​Når man som sygeplejerskestuderende kommer på PC Sct. Hans i modul 1, vil ugen forløbe i Læringsrum Sct. Hans med en kombination af undervisning, film, debat, brugerfortælling osv.​

Vi sørger for, at den studerende får et godt indblik i, hvad det vil sige at være psykisk syg, samt hvad psykiatrisk sygepleje er. Underviserne er både de kliniske vejledere, personale og patienter fra afsnittene.​

KUHR's hjemmeside dokumentationsblanketter for modul 1 findes på samme side​.

Modulbeskrivelse for modul 1

​​​

Modul 5

Som studerende på modul 5 vil man sammen med sin gruppe blive tilknyttet en klinisk vejleder på PC Sct. Hans, som følger de studerende, mens de er her. Klinisk vejleder vil hjælpe de studerende med at få den kontakt, de har behov for i forhold til deres problemstilling. Centret kan dog ikke garantere, at det er muligt for de studerende at komme ud i et afsnit, men der er mange tværfaglige samarbejdspartnere, som gerne stiller sig til rådighed på anden vis. 

Den første dag vil de studerende, sammen med klinisk vejleder, få afdækket hvad der skal undersøges, hvad der er brug for og hvordan de studerende vil arbejde med det. Det er derfor vigtigt, at de modul 5 studerende, som kommer i klinik på PC Sct. Hans, har gennemtænkt deres problemstilling og er meget tydelige på, hvad de vil.

Der forventes en præsentation af det færdige produkt her på PC Sct. Hans for den kliniske vejleder og eventuelt andre uddannelsessøgende.​

KUHR's hjemmeside, dokumentationsblanketter for modul 5 findes på samme side.

Modulbeskrivelse for modul 5

På modul 8, vil den studerende være tilknyttet et afsnit og en klinisk vejleder. Det er ikke sikkert, at det er muligt at blive tilknyttet en fast patient, meni forhold til læringsudbytterne, er dette heller ikke en nødvendighed.​

Der vil være undervisning og refleksion i Læringsrum Sct. Hans i forskellige emner, som er relevant for den studerendes klinik her på centret.

Som studerende på PC Sct. Hans har man også adgang til læringsrummet udenfor undervisningen, efter aftale med afsnittet og klinisk vejleder. Her har man forskellige muligheder for at mødes med studiekammerater, fordybe sig, søge ny viden osv.


KUHR's hjemmeside dokumentationsblanketter for modul 8 findes på samme side.


Mere information o​m:

Modul 11

Med udgangspunkt i modulbeskrivelsen for modul 11 samt læringsudbytterne vil den studerende i modul 11 klinik på PC Sct. Hans have fokus på farmakologien og medicinhåndtering.

Modul 11 er på nuværende tidspunkt (januar 2015) under revidering, så som studerende er det vigtigt løbende at holde sig opdateret på de nye tiltag. ​

KUHR's hjemmeside, dokumentationsblanketter for modul 11 findes på samme side.

Modulbeskrivelse for modul 11

Mere information:

Modul 12

På modul 12, vil den studerende være tilknyttet et  afsnit og en klinisk vejleder.

Samtaler med klinisk vejleder planlægges i samarbejde med denne og efter behov.

Der vil være refleksion i Læringsrum Sct. Hans, som vil være med til at understøtte den studerendes arbejdsprocesser i klinikken.

Som studerende på PC Sct. Hans har man også adgang til læringsrummet udenfor refleksionsgrupperne, efter aftale med afsnittet og klinisk vejleder. Her har man forskellige muligheder for at mødes med studiekammerater, fordybe sig, søge ny viden osv. ​

KUHR's hjemmeside, dokumentationsblanketter for modul 12 findes på samme side.

Modulbeskrivelse for modul 12 ​

Mere information:

Som modul 13 studerende er man tilknyttet en fast klinisk vejleder gennem hele klinikforløbet.​

Som studerende på PC Sct. Hans har man adgang til læringsrummet udenfor refleksionsgrupperne, efter aftale med afsnittet og klinisk vejleder. Her har man forskellige muligheder for at mødes med studiekammerater, fordybe sig, søge ny viden osv. ​

KUHR's hjemmeside.

Redaktør