​​​​​​​​

Praktik i psykiatri - sygeplejerskestuderende og SSA-elever

​Velkommen til studerende eller elever på Psykiatrisk Center Sct. Hans.


​PC Sct. Hans yder højt specialiseret behandling og sygepleje til patienter med dobbelt ​diagnoser (Afdeling M) og patienter med retslig foranstaltning (Afdeling R).
Størstedelen af patienterne på PC Sct. Hans har en skizofrenidiagnose og eller en personlighedsforstyrrelse. 

Både M og R har ambulatoriefunktioner, som er placeret i København. Ambulatorierne modtager kun sygeplejerskestuderende. 

På centret arbejdes der ud fra den kognitive metode og recoverytanken. Det betyder, at patienterne i høj grad har indflydelse på deres egen behandling og deltager aktivt i hverdagen.

PC Sct. Hans har udviklet og afprøvet et nyt praktikforløb for SSA-elever i psykiatri med det overordnede formål af kvalificere praktikforløbet ved at udnytte vekselvirkningen mellem situeret læring og praksis. 
Projektet blev finansieret af Ministeriet for børn og Undervisning.

Link til evalueringsrapporten, august 2013​​​​