Psykiatrisk center Sct. Hans ligger i Roskilde og København. Centeret består af afdeling M og afdeling R.

Afdeling M er landets eneste afdeling, hvor målgruppen udelukkende er patienter med en dobbeltdiagnose (aktivt misbrug og psykiatrisk diagnose). Afdeling M består af afsnittene M20, M21 og M22 samt specialambulatoriet beliggende i København.

Afdeling R varetager den retspsykiatriske ekspertfunktion i Region Hovedstaden. Afdeling R består af otte lukkede (R1, R2, R3, R5, R6, R8, R9, R10) og to åbne (R4, R12) sengeafsnit, samt et retspsykiatrisk opsøgende team (ROPS) beliggende i København. Læringsrum Sct. Hans

… et sted at starte, at være og at uddanne sig i.

I Læringsrum Sct. Hans deltager du som sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistent elev i planlagte temadage, refleksioner mv.. 

 Læringsrummet er klinikkens tredje rum, hvor du som studerende eller elev får mulighed for at få indblik, reflektere over og arbejde med teori i tæt kobling med praksis i afsnit. 

Sygeplejestuderende

Velkommen i klinik på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Som sygeplejestuderende på 3. og 6. semester på Sct. Hans knyttes du til et sengeafsnit eller ambulatorie, hvor du har en klinisk vejleder og en klinisk underviser

Det er vigtigt, at du som studerende:

  • kender din semesterbeskrivelse
  • har gjort dig tanker om, hvad du ønsker at få ud af din klinik hos os
  • er engageret, opsøgende og aktivt deltagende i afsnit og i Læringsrum Sct. Hans
  • er opsøgende og forholder dig undrende
  • tager ansvar for din uddannelse

Social- og sundhedsassistent elever

Velkommen i praktik på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Som social- og sundhedsassistent elev i praktik 2 på ter Sct. Hans knyttes du til et af centerets sengeafsnit, hvor du har en praktikvejleder og en klinisk underviser.

Det er vigtigt, at du som elev:

  • kender dine praktikmål og har fokus på egen læring
  • er engageret, opsøgende og aktivt deltagende i afsnit og i Læringsrum Sct. Hans
  • har fokus på personlige grænser og udvikling af disse
  • har gjort sig tanker om, hvad du ønsker at få ud af din praktik på Sct. Hans

Kontakt

Klinisk uddannelsesansvarlig Charlotte Nimand Hansen, tlf. 3864 2007, mail: charlotte.nimand.hansen.01@regionh.dk