​​​​​​

Afdelingens funktion

​Afdeling M varetager specialefunktionen overfor patienter med alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt misbrug (dobbeltdiagnose) i Region Hovedstadens Psykiatri.

​I tilknytning hertil yder Afdeling M undervisning, supervision og rådgivning til fagpersoner vedrørende behandling og pleje af patienter med dobbeltdiagnoser.

Udover specialefunktionen varetager Afdeling M følgende:

  • Ambulant kognitiv adf​ærdsterapi til patienter med ikke psykotiske lidelser. Læs mere
  • Uddannelse af læger, psykologer, sygeplejersker og elever. 
  • Efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi - Læs mere​
  • Forskning og kvalitetsudvikling indenfor afdelingens speciale og funktionsområder. Læs mere

Henvisning til dobbeltdiagnose behandling
Foregår ved lægehenvisning til:
Region Hovedstadens Psykiatri
Den Centrale Visitation (CVI)
Carl Nielsens Allé 9 D, 1​
2100 København Ø

Link til Den Centrale Visitation

Redaktør