​​​​​​​​​​​​​

Om Afdeling M

​Afdeling M varetager specialefunktionen overfor patienter med alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt misbrug (dobbeltdiagnose) i Region Hovedstadens Psykiatri.

​I tilknytning hertil yder Afdeling M undervisning, supervision og rådgivning til fagpersoner vedrørende behandling og pleje af patienter med dobbeltdiagnoser.

Behandling og pleje tager udgangspunkt i et ligeværdigt samarbejde med patienten, patientens pårørende og øvrige netværk. Der tilbydes en tværfaglig indsats afhængig af den enkelte patients problemer og behov.

For den enkelte patient vil behandlingsforløbet være opdelt i forskellige faser:

  • Henvisningsfase
  • Udredningsfase
  • Behandlingsfase
  • Udskrivningsfase

​Udover specialefunktionen varetager Afdeling M følgende:

  • Ambulant kognitiv adf​ærdsterapi til patienter med ikke psykotiske lidelser.
  • Uddannelse af læger, psykologer, sygeplejersker og elever. 
  • Efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi
  • Forskning og kvalitetsudvikling indenfor afdelingens speciale og funktionsområder.Redaktør