​​​​​​​

Forskning og kvalitetsudvikling

​Afdeling M bedrager til udvikling af viden særligt indenfor behandling af dobbeltdiagnose, kognitiv adfærdsterapi og kognitiv miljøterapi.

​Rapporter vedr. behandling på Afdeling M

Relevante artikler

Gitte Munch Tønnes, Betta​n Bagger
Behandling af den psykiatriske patient med dobbeltdiagnose - forhåndsorientering til studerende.
Uddannelsesnyt, nr. 4, 23. årgang 2012.
Link til Uddanne​​lsesnyt... Find artiklen på side 17. ​​

Lasse M. Schmidt, Morten Hesse, Jørn Lykke
The impact of substance use disorders on the course of schizophrenia - A 15-year follow-up study.
Dual diagnosis over 15 years
Schizophrenia Research 130 (2011) 228-233
Link til artiklen...

Jørn Lykke, Irene Oestrich, Stephen F. Austin, Morten Hesse
The Implementation and Evaluation of Cognitive Milieu Therapy for dual Diagnosis Inpatients: A Pragmatic Clinical Trial
Journal of Dual Diagnosis, 6: 1, 2010, pages 58-72.
Link til artiklen...

Morten Hesse, Stephen, Jørn Lykke, Irene H. Oestrich
Predictors of completing treatment an achieving abstinence during inpatient dual diagnosis treatment.
Mental Health and Substance Use: dual diagnosis, Volume 2, issue 3, October 2009, pages 182-190.
Link til artiklen...

Lykke Jørn, Oestrich Irene
Angst og misbrug en vanskelig cocktail. Angstavisen, nr. 24, s4-7, april 2009. 
Link til artiklen...

Lykke J, Hesse M, Austin SF, Oestrich I. Validity of the BPRS, the BDI and the BAI in dual diagnosis patients.
Addict Behav. 2008 Feb;33(2):292-300. 
Link til artiklen...

Austin SF, Sumbundu AD, Lykke J, Oestrich IH.
Treating panic symptoms within everyday clinical settings: the feasibility of a group cognitive behavioural intervention.
Nord J Psychiatry. 2008;62(4):287-93.
Link til artiklen...

Ledende overlæge Jørn Lykke, forskningspsykolog Stephen F. Austin & psykolog Mille Metz Mørch
Sct. Hans Hospital, Center for Kognitiv Terapi, Afdeling M
Kognitiv miljøterapi og tvang i behandling af dobbeltdiagnose
Ugeskr Læger 2008;170(5):339
Link til artiklen...

Lykke J, Austin SF, Mørch MM.
Cognitive milieu therapy and restraint within dual diagnosis populations
Ugeskr Læger. 2008 Jan 28;170(5):339-43)
Link til artiklen...

Irene H. Oestrich a1c1, Stephen F. Austin a1, Jørn Lykke a1 and Nicholas Tarrier a2a1 St Hans University Hospital, Roskilde 4000, Denmark a2 University of Manchester, Wythenshawe Hospital, Manchester, UKThe Feasibility of a Cognitive Behavioural
Intervention for Low Self-Esteem within a Dual Diagnosis Inpatient Population
Behavioural and Cognitive Psychotherapy (2007), 35 : 403-408
Link til artiklen...

Oestrich IH, Austin SF, Tarrier N.
Conducting research in everyday psychiatric settings: identifying the challenges to meaningful evaluation.
J Psychiatr Ment Health Nurs. 2007 Feb;14(1):55-63.
Link til artiklen...

Sørensen AM, Shapiro AU, Brun B., Rosenberg T, Lykke J.
Toxic enchephalopathy and noise-induced hearing loss.
Noise Health, 2006, Oct-Dec; 8(33), 139-46.
Link til artiklen...

Redaktør