Husorden – Afdeling M

Husordenen er for alle, der opholder sig på afsnittet. Den er med til at sikre et rart og trygt miljø og skabe ​et godt samarbejde mellem patienter, pårørende og personale. Vi beder derfor alle om at respektere den.
Husorden giver svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå undervejs. Hvis der er noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at kontakte personalet.

Besøg
Afsnittet har fri besøgstid*. Din familie og venner er velkomne på besøg, når det passer ind i din behandling og afsnittets døgnrytme. I bedes være opmærksomme på og tage hensyn til dem omkring jer. Hvis det mod forventning ikke er tilfældet eller hvis dine pårørende er påvirkede af alkohol eller euforiserende midler, kan vi blive nødt til at afbryde besøget.
 
Rusmidler, medicin eller farlige genstande
For at undgå alkohol, stoffer eller farlige genstande i afsnittet, kan personalet bede om, at I sammen gennemgår dine ejendele, når du ankommer eller har haft besøg. Det gør vi for at sikre, at behandling og ophold på afsnittet altid sker i sikre og trygge rammer. Hvis du har effekter, som skønnes farlige, vil de blive opbevaret eller afleveret til politiet.
 
Mobiltelefon, PC mv.
Du er velkommen til at medbringe din mobiltelefon, pc eller lign.**. For at værne om dit og dine medpatienters privatliv er det ikke tilladt at fotografere, filme eller lave lydoptagelser i afsnittet, jf. lovgivning om privatlivets fred. Det kan evt. medføre en politianmeldelse.
 
Rygning
Der skal være plads til både rygere og ikke-rygere, og vi skal samtidig sikre afsnittet mod brandfare. Derfor har vi indrettet særlige rygeområder. Hvis du ryger andre steder, kan vi blive nødt til at inddrage eller administrere dine cigaretter.
 
Private ejendele
Vi anbefaler, at du ikke opbevarer værdifulde genstande på afsnittet. Du kan lægge dine private ejendele i et aflåst skab på stuen eller lade personalet opbevare dem for dig, når du ikke bruger dem. Afsnittet erstatter desværre ikke tab eller tyveri af penge og værdigenstande under din indlæggelse.
 
Særligt for Afdeling M
Når du får besøg, beder vi dig og dine besøgende om at opholde jer på din stue. Du må være opmærksom på, at mange patienter synes at samtale om alkohol og stoffer er ubehagelige. Undgå derfor samtale om alkohol og stoffer i fællesrum.

Undgå at medbringe for mange ejendele under indlæggelsen. Vi kan ikke hjælpe dig med transport af disse, når du udskrives. Alt brug af åben ild f.eks. stearinlys og rygning må ikke forekomme på patientstuen og fællesrum. Du kan finde yderligere information om afsnittet i velkomstmappen.

*) Det gælder ikke for patienter i varetægtssurrogat, eller hvis andet er aftalt.
**) Her gælder særlige regler for patienter under retslig foranstaltning. Spørg personalet, hvis du er i tvivl.​

Redaktør