​​​​​​

Sengeafsnit

​Afdelingens sengeafsnit i Fjordhus M20, M21 og M22 varetager behandling og pleje af patienter med alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt misbrug (dobbeltdiagnose) i Region Hovedstadens Psykiatri.

​Afsnittene er integrerede afsnit, dette betyder at afsnittene hverken er åbne eller lukkede afsnit. 

Behandling og pleje varetages i et og samme afsnit, og patienten flyttes kun til anden funktion som led i en behandlings- eller udskrivelsesplan.  I afsnittene kan der forekomme aflåsning af områder, hvis der er særlige forhold der kræver dette. De tre sengeafsnit er i struktur og form ens med hver 26 enestuer. Hvert af afsnittene er organiseret i to team og der arbejdes ud fra kontaktpersonsordning og personliglæge. 

Tværfagligt består Afdeling M af:

 • Psykiatere/læger
 • Psykologer
 • Sygeplejersker
 • Pædagoger
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Plejere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Socialrådgivere
 • Sekretærer

Patientforløb
Behandling og pleje tager udgangspunkt i et ligeværdigt samarbejde med patienten, patientens pårørende og øvrige netværk. Der tilbydes en tværfaglig indsats afhængig af den enkelte patients problemer og behov.

For den enkelte patient vil behandlingsforløbet være opdelt i forskellige faser:

 • Henvisningsfase
 • Udredningsfase
 • Behandlingsfase
 • Udskrivningsfase

Overgangen fra en fase til en anden er flydende.

Henvisningsfasen
Er den fase hvor patienten henvises til behandling på afdeling M. På grundlag af oplysningerne fra henvisningen besluttes det om afdelingen kan tilbyde patienten relevant behandling. Det kan være nødvendigt at supplere oplysningerne med en forsamtale.

Udredningsfasen
I samarbejde med patienten foretages en vurdering og måling af den psykiske tilstand og misbruget, som danner grundlag for den videre behandling og en senere vurdering og måling af behandlingens resultat.

Behandlingsfasen
På baggrund af udredningsfasen lægges i samarbejde med patienten en behandlingsplan med fælles mål. Planen indeholder medikamentel behandling og kognitiv adfærdsterapeutisk behandling i miljøet. 
Udover den psykiatriske behandling, pågår der løbende en social udredning og indsats.

Medikamentel behandling er effektiv og anvendes specifikt over for den psykiske lidelse og misbruget. Den medikamentelle behandling sidestilles med den øvrige behandling, hvor målet er, at patienten selv bliver i stand til at administrere sin medicin.

Kognitiv adfærdsterapi er en psykoterapeutisk retning, der anvendes i afdelingens miljø og bliver i daglig tale kaldt kognitiv miljøterapi. Kognitiv miljøterapi lærer patienten at identificere sine problemer og håndtere disse på en konstruktiv måde, ved hjælp af alternative tanker og adfærd. 

Aktiviteterne i den kognitive miljøterapi er bl.a.:

 • Psykoedukation
 • Socialfærdighedstræning
 • Misbrugsbehandling
 • Symptombehandling
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi

Aktiviteterne kan foregå individuelt og i grupper.

Udskrivningsfasen
I denne fase vender patienten tilbage til eget miljø udenfor afdelingen, her trænes de færdigheder patienten har fået med sig fra behandlingsfasen. I udskrivningsfasen arbejdes der ud fra en vedligeholdelsesplan.

Pårørende og netværk
Afdeling M inddrager patientens pårørende og patientens netværk i et samarbejde om behandling og pleje.

Kontakt til afsnittene
M20:
Afdelingssygeplejerske Anne Carlsen, tlf. 38642165
Socialrådgiver Line Eisenreich, tlf. 38642485

M21:
Afdelingssygeplejerske Mette Brun Ibsen​, tlf. 38642182
​Socialrådgiver Katrine Jensen, tlf. 38642486

​M22:
Afdelingssygeplejerske Bettina Hansen, tlf. 38642719
Socialrådgiver Michael Clausen, tlf. 38642490 

Redaktør