​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sengeafsnit

Afdeling M har tre sengeafsnit og et indslusningsafsnit (KISA) beliggende i Fjordhus. Afsnittene varetager behandling og pleje af patienter med alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt misbrug (dobbeltdiagnose) i Region Hovedstadens Psykiatri.

Afsnittene er integrerede afsnit, dette betyder at afsnittene hverken er åbne eller lukkede afsnit. Behandling og pleje varetages i et og samme afsnit, og patienten flyttes kun til anden funktion som led i en behandlings- eller udskrivelsesplan.  I afsnittene kan der forekomme aflåsning af områder, hvis der er særlige forhold der kræver dette. 

Behandling og pleje tager udgangspunkt i et ligeværdigt samarbejde med patienten, patientens pårørende og øvrige netværk. Der tilbydes en tværfaglig indsats afhængig af den enkelte patients problemer og behov.

Henvisning 
For henvisning kontakt ​Cen​te​r for Visitation og Diagnostik (CVD). For spørgsmål forud for henvisning Kan rettes til tlf. 38642445 eller pcscthansafdm@regionh.dk​.​


M20 har plads til 26 patienter i enestuer. Afsnittet er delt op i to teams (Øst og Vest). 

Behandlingen og plejen tager udgangspunkt i kognitiv miljøterapi, som sætter fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og handlinger, så de vanskeligheder, du oplever, kan blive mindre og din livskvalitet bedre.

Vi lægger stor vægt på kontinuitet, samarbejde og dialog i behandlingen, og du vil indenfor den første uge blive tilknyttet et fast behandler-/plejeteam, som består af en behandlingsansvarlig læge og faste kontaktpersoner.

Under indlæggelsen hjælper vi dig med at få en struktureret hverdag, med mulighed for at deltage i forskellige fysiske aktiviteter, undervisning og gruppeterapi. Når du starter i  afsnittet vil du blive introduceret til de forskellige muligheder. ​

I afsnittet vil du møde læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut og psykolog. Desuden vil du møde serviceassistenter, elever og studerende.

Kontakt

​Afsnit M20
Bidstrup Alle 44, st
4000 Roskilde

Telefon 

M20 Øst: 3864 2158
M20 Vest: 3864 2169​M21 har plads til 26 patienter i enestuer. Afsnittet er delt op i to teams (Øst og Vest). 

Behandlingen og plejen tager udgangspunkt i kognitiv miljøterapi, som sætter fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og handlinger, så de vanskeligheder, du oplever, kan blive mindre og din livskvalitet bedre.

Vi lægger stor vægt på kontinuitet, samarbejde og dialog i behandlingen, og du vil indenfor den første uge blive tilknyttet et fast behandler-/plejeteam, som består af en behandlingsansvarlig læge og faste kontaktpersoner.

Under indlæggelsen hjælper vi dig med at få en struktureret hverdag, med mulighed for at deltage i forskellige fysiske aktiviteter, undervisning og gruppeterapi. Når du starter i  afsnittet vil du blive introduceret til de forskellige muligheder.

I afsnittet vil du møde læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut og psykolog. Desuden vil du møde serviceassistenter, elever og studerende.

Kontakt

Afsnit M21
Bidstrup Alle 44, 1. sal
4000 Roskilde

Telefon
M21 Øst: 3864 2174
M21 Vest: 3864 2185M22 har plads til 18 patienter i enestuer. 

Behandlingen og plejen tager udgangspunkt i kognitiv miljøterapi, som sætter fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige reaktioner og handlinger, så de vanskeligheder, du oplever, kan blive mindre og din livskvalitet bedre.

Vi lægger stor vægt på kontinuitet, samarbejde og dialog i behandlingen, og du vil indenfor den første uge blive tilknyttet et fast behandler-/plejeteam, som består af en behandlingsansvarlig læge og faste kontaktpersoner.

Under indlæggelsen hjælper vi dig med at få en struktureret hverdag, med mulighed for at deltage i forskellige fysiske aktiviteter, undervisning og gruppeterapi. Når du starter i  afsnittet vil du blive introduceret til de forskellige muligheder.

I afsnittet vil du møde læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut og psykolog. Desuden vil du møde
serviceassistenter, elever og studerende.

Kontakt
Afsnit M22
Bidstrup Alle 44, 2. sal
4000 Roskilde

Telefon​: 3864 2740KISA er et integreret psykiatrisk døgnafsnit med plads til seks patienter. KISA varetager specialiseret dobbeltdiagnosebehandling til indlagte patienter med alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt misbrug. 

Et indslusnings- og stabiliseringsforløb på KISA forløb varer op til fire uger, hvorefter patienten fortsætter behandling på Afdeling M.

Behandlingen er baseret på kognitiv adfærdsterapi i en miljøterapeutisk ramme, og der er et tæt samarbejde mellem patient, læge og andet tværfagligt personale under hele forløbet.​

​I afsnittet vil du møde læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut og psykolog. Desuden vil du møde serviceassistenter, elever og studerende.​​

Kontakt

Kognitivt Indslusnings- og Behandlingsafsnit (KISA)
Bidstrup Alle 44, 2. sal
4000 Roskilde​

​Telefon 3864 2730


​​

Redaktør