​​​​​​

Velkommen til Specialambulatoriet

Specialambulatoriet er en del af Afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans, men er beliggende på Østerbro i København.

Carl Nielsens Allé 9, stuen th. og tv., 2100 København Ø
Sekretariat tlf. 3864 4200 telefontid: 08.00-15.00 alle hverdage

Specialambulatoriet er et ambulant behandlingstilbud til patienter med kronisk psykotisk lidelse eller tilbagevendende stofudløste psykoser kombineret med et kompliceret misbrug.

Desuden vil der ofte være adfærdsvanskeligheder og mange sociale problemstillinger.

Patienter med udelukkende alkoholmisbrug omfattes ikke af målgruppen.

Henvisning og visitation

Henvisning sker via læge til Centralvisitationen i Region Hovedstadens Psykiatri.
Der er plads til ca. 80 patienter.
Optageområdet er Region Hovedstaden.

Behandling

Opstart

Inden du starter i Specialambulatoriet vil du indbydes til en forsamtale sammen med en psykiatrisk overlæge og en kontaktperson. Du har mulighed for at tage pårørende og/eller eventuelle andre offentlige kontaktpersoner med til samtalen.

Under samtalen afklares det, om det er relevant for dig, at gå i behandling i Specialambulatoriet. Der laves så en gensidig forventningsafstemning til behandlingsforløbet og der udarbejdes i fællesskab behandlingsmål og -plan. Du får udleveret et kort med navn og telefonnummer på din kontaktlæge og kontaktperson.

Behandlingsforløbet

Behandlingen varetages af psykiatere, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeut og en socialrådgiver. Hvis du giver os tilladelse, vil Specialambulatoriet også gerne samarbejde med de øvrige sociale og sundheds instanser, som du evt. har kontakt til.

Behandlingen omfatter lægesamtaler, støttende samtaler med kontaktperson, social adfærdstræning og -terapi, medicin, psykoedukation og psykoterapi ved psykolog. Der er herudover mulighed for at få begrænset socialrådgiver bistand.

Det er din kontaktlæge og kontaktperson som primært vil varetage og følge din behandling tæt. De vil støtte dig intensivt i at nå dine behandlingsmål. Du vil løbende få information, vejledning og blive inddraget i dit behandlingsforløb.

Den medicinske behandling for den psykiske lidelse og misbrugsbehandlingen varetages af Specialambulatoriets læger. Medicin udleveres vederlagsfrit af Specialambulatoriet enten i ambulatoriet eller i dit hjem.

Behovet for støttende samtaler vil ofte veksle over tid. De kan aftales til at foregå i ambulatoriet, i dit hjem eller ude i byen.

Psykoterapi tilbydes individuelt eller i gruppe og udføres af uddannede terapeuter i kognitiv terapi eller af en psykolog.

Afslutning

Det er meget forskelligt, hvor lang tid man har behov for behandling i Specialambulatoriet. Det drøfter vi derfor løbende med dig.

Når du nærmer dig en afslutning på dit behandlingsforløb, så vil du blive tilbudt en samtale med kontaktlæge og kontaktperson. Man vil så drøfte og aftale din fremtidige behandling og opfølgning med dig. Til denne samtale er det muligt at inddrage dine pårørende/netværk, andre behandlere som for eksempel din egen læge, et andet psykiatrisk tilbud og/eller din sagsbehandler i kommunen. Det er muligt at afholde samtalen som et koordinerende indsatsplansmøde.  På den måde vil vi sikre at du får den nødvendige støtte i forbindelse med og efter udskrivelsen fra Specialambulatoriet.

Telefontid på alle hverdage

Sekretariat kl. 08.00 – 15.00
Kontaktperson Telefontid kl. 09.00 – 15.00

Åbningstid

Mandage

Ambulatoriet Kl. 09.15 – 11.30
Individuelle aftaler Kl. 08.00 – 15.00

Tirsdage

Individuelle aftaler Kl. 08.00 – 15.00

Onsdage

Individuelle aftaler Kl. 08.00 – 15.00

Torsdage 

Ambulatoriet Kl. 09.15 – 11.30
Kognitiv gruppeterapi Kl. 10.30 – 11.30
Individuelle aftaler Kl. 08.00 – 15.00

Fredage

Individuelle aftaler Kl. 08.00 – 15.00

Tavshedspligt og samtykke

Personalet i Specialambulatoriet har tavshedspligt. Det vil sige, at vi kun drøfter din behandling med dig og andre, der er direkte involverede i forløbet.

Du vil blive spurgt om, du vil give skriftligt samtykke til, at personalet kan tale med f.eks. din familie eller andre ikke-direkte involverede i behandlingen.

Vi vil meget gerne inddrage dine pårørende og/eller dit nærmeste netværk i din behandling, da vi har erfaring med, at sådanne personer kan være en stor støtte for dig. Selvom du giver dit samtykke hertil, så vil du alligevel altid blive orienteret om når, hvem og hvad vi taler med andre om.

Pårørende eller dit nærmeste netværk

Vi tilbyder at samarbejde med dine nærmeste støttepersoner. Det kan være såvel en pårørende som en god ven.
Samarbejdet kan både være som støtteperson til dig eller vi kan være en støtte til din pårørende. Vi tilbyder således hvert år, at pårørende/netværkspersoner kan deltage i et gruppeforløb med undervisning i psykisk sygdom og misbrug, samt erfaringsudveksling.

Det kræver dit skriftlige samtykke for at Specialambulatoriets medarbejdere kan samarbejde med din pårørende/netværk.

Din journal

I din patientjournal dokumenterer vi din behandling, vores observationer, samtaler med dig eller andre, etc. På www.sundhed.dk kan du få adgang til en elektronisk udgave af din journal (e-journal). Dette kræver en digital signatur eller NEM id. Oplysningerne i e-journalen vises ca. 14 dage efter, at de er skrevet i journalen.

Du kan også anmode Specialambulatoriet om at få udleveret en kopi af din journal.

Vi er interesseret i din mening

Vi vil gerne vide, hvordan du oplever behandlingen. Kontakt derfor personalet eller Specialambulatoriets ledelse, hvis du føler dig forkert behandlet eller du har ideer til forbedringer. Det hjælper os til at blive bedre.


Redaktør