​​​​​​​​​​​​​​​​

Velkommen til Specialambulatoriet

Specialambulatoriet er en del af Afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans og er beliggende på Østerbro i København. 

​Specialambulatoriet er et ambulant behandlingstilbud til patienter med en alvorlig psykisk lidelse og et svært behandleligt misbrug (dobbeltdiagnose). I Specialambulatoriet behandles begge dele ét og samme sted. Ambulatoriet behandler patienter fra hele Region Hovedstaden og har 80 pladser.

​Behandlingsteam
Teamet i ambulatoriet består af følgende faggrupper:​

 • Psykiater: Lægeundersøgelse, -samtale og erklæringer, medicin, henvisninger, 
 • Psykolog: Kontaktperson og psykologforløb
 • Sygeplejerske: Kontaktperson, medicin og sygeplejerskekonsultation
 • Ergoterapeut: Kontaktperson og ergoterapeutisk vurdering 
 • Socialrådgiver: Bistår ved behov for kommunalt samarbejde og sagsbehandling 
 • IPS konsulent: Individuelt Planlagt job/uddannelse med Støtte, Københavns kommune

Henvisning og henvisningskriterier
Ekstern henvisning sker via læge til Center for Visitation og Diagnostik (CVD) i Region Hovedstadens Psykiatri.  Kriterierne er 

 • en kronisk psykotisk lidelse eller tilbagevendende stofudløste psykoser
 • et kompliceret og kaotisk stofmisbrug (alkoholmisbrug alene omfattes ikke af målgruppen)

Forud for indskrivning i Specialambulatoriet afholdes en forsamtale med patienten og eventuelle netværkspersoner med henblik på at afklare om behandlingskriterierne er opfyldt og at sikre en gensidig forventningsafstemning. Der sendes en skriftlig tilbagemelding til henviser, om hvorvidt patienten kan/ønsker at indskrives i Specialambulatoriet.

Forsamtale
Før opstart indbydes du til en forsamtale med Specialambulatoriets psykiater ligesom evt. pårørende eller andre personer er velkomne til at deltage. Forsamtalen skal afklare, om det kan gavne dig at gå i behandling i Specialambulatoriet. Der laves en gensidig forventningsafstemning til behandlingsforløbet og behandlingsmål. Skal du opstarte et forløb i Specialambulatoriet aftales det under forsamtalen, hvornår du kan komme første gang. Vi ønsker og tilstræber, at du kan starte hurtigst muligt, men der kan være ventetid.

Behandling
Formålet med behandlingen i Specialambulatoriet er, at du (igen) bliver i stand til at modtage behandling i den almene ambulante psykiatri og/eller i et rusmiddelcenter. Behandlingen varetages af teamet, hvor spydspidsen er den behandlingsansvarlige læge og din kontaktperson. En kontaktperson kan være en sygeplejerske, en psykolog eller en ergoterapeut.

Patientforløbet består af fem faser, som i et vist omfang kan veksle frem og tilbage:

 • Opstartsfase
 • Stabil fase - karakteriseres af et stabilt aktivt til intet rusmiddelmisbrug og uden psykiatrisk sygdomsforværring
 • Ustabil fase – karakteriseres af et stigende til kaotisk rusmiddelmisbrug og psykiatrisk sygdomsforværring
 • Overgangsfase
 • Udskrivningsfase

Elementerne i behandlingen er medicin, motiverende og støttende samtaler, somatisk screening og behandlingsstøtte, kognitiv psykoterapi, psykoedukation, adfærdstræning, social rådgivning og støtte, brobygning til kommunale behandlere. I perioder kan der være behov for at prioritere skadesreduktion over anden behandling.

Behovet for samtaler vil ofte veksle over tid. De kan aftales til at foregå i ambulatoriet, i dit hjem eller ude i byen. Kommunikationsformen bygger på en anerkendende og ligeværdig tilgang med henblik på at opbygge tillid, motivation, samt forebygge trusler og vold.

Psykofarmaka, substitutions- og en del af den somatiske medicin udleveres vederlagsfrit under behandling i Specialambulatoriet. Medicin kan besluttes udleveret for kortere eller længere perioder ad gangen enten i ambulatoriet eller i dit hjem.

Kognitiv psykoterapi tilbydes individuelt eller i gruppe og udføres af uddannede terapeuter. 

Vi samarbejder med dit private og/eller professionelle netværk, hvis du giver samtykke til dette.

Åbningstid
Det opsøgende arbejde udenfor ambulatoriets lokaler foregår i dagtimer på alle hverdage. 

Åbningstid i ambulatoriets lokaler:

Mandage

 • kl. 09.15 – 11.30: Medicinudlevering og sygeplejekonsultation
 • kl. 09.00 – 15.00: Efter aftale individuelle samtaler med teamets behandlere
 • kl. 09.00 – 15.00: Efter aftale individuel samtale med teamets socialrådgiver
 • kl. 09.15 – 11.30: Efter aftale individuel samtale med konsulent fra IPS

Tirsdage

 • kl. 09.00 – 15.00: Efter aftale individuelle samtaler med behandlere fra teamet
 • kl. 09.00 – 14.00: Efter aftale individuel samtale med teamets socialrådgiver 

Onsdage 

 • kl. 09.00 – 15.00: Efter aftale individuelle samtaler med behandlere fra teamet
 • kl. 09.00 – 14.00: Efter aftale individuel samtale med teamets socialrådgiver

​Torsdage 

 • kl. 09.15 – 11.30: Medicinudlevering og sygeplejekonsultation
 • kl. 09.00 – 15.00: Efter aftale individuelle samtaler med behandlere fra teamet
 • kl. 09.00 – 14.00: Efter aftale individuel samtale med teamets socialrådgiver

Fredage

 • kl. 09.00 – 15.00: Efter aftale individuelle samtaler med behandlere fra teamet
Redaktør