Afdelingens funktion, behandling og pleje

​Afdelingens funktion er at yde behandling og pleje af de retspsykiatriske patienter, hvor den psykiske lidelse, den retslige foranstaltning og andre komplekse forhold kræver en særlig ekspertise. Forebyggelse af kriminalitet er et af elementerne i kompleksiteten, som vægtes højt både for at beskytte patienten og samfundet. 

​​​

​Målgruppen:
Patienter med psykiske lidelser og retslig foranstaltning:

  • Patienter med dom til anbringelse eller behandling.
  • Patienter, der skal mentalobserveres.
  • Patienter, der er indlagt som surrogatvaretægtsarrestanter.
  • Patienter, der har vilkår om psykiatrisk behandling som led i tilsyn ved Kriminalforsorgen.

Behandling og pleje:
Under indlæggelsen tilbyder vi en behandling og pleje, som tilrettelægges ud fra patientens behov og situation. Vi lægger stor vægt på at opnå et meningsfyldt og sammenhængende patientforløb, hvor samtale og dialog mellem patient og personale er vigtige elementer. 

Behandlingstilbuddet er bygget op omkring en kognitiv referenceramme. I det tværfaglige samarbejde indgår speciallæge, plejepersonale, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, aktivitetsmedarbejdere, lærer og socialrådgiver. Alle disse faggrupper bidrager med input til behandlingsplanen, som udarbejdes i tæt samarbejde med patienten og eventuelt pårørende.

Vi arbejder motiverende i mødet med patienten. Målet er at få et tæt og trygt samarbejde om behandlingen og styrke patientens fokus på egne problemstillinger.

Alle afsnit tilbyder daglig fysisk aktivitet bl.a. boldspil, motionscykling, løbebånd, gymnastik, afspænding og gåture.

Redaktør