Om afsnittene

​Beskrivelse af de enkelte afsnit i Afdeling R.

​​​​​​

Afsnit R1
Lukket specialafsnit med plads til 9 patienter, hvor manglen på sociale færdigheder er så udtalt, at dette forhindrer en udslusning indenfor kortere fremtid. Det kan også være anbringelsesdømte, hvor der behandlingsmæssigt er nogen tid til at patienten kan komme på et åbent afsnit.

Afsnittet yder rehabiliterende behandling med social færdighedstræning og kognitiv miljøterapi. Vi arbejder både med direkte udslusning eller forbereder patienter til åbent.

Afsnit R2
Lukket specialafsnit med plads til 9 patienter fortrinsvis psykotiske, med svære personlighedsforstyrrelser og behov for stabiliserende pleje og behandling. Afsnittet har særligt fokus på fysisk aktivitet. 
 
Afsnit R3

Lukket specialafsnit med plads til 10 patienter med psykisk lidelse, retslig foranstaltning og ofte et komplicerende misbrug. Vi arbejder med kognitiv miljøterapi, social færdighedstræning, motiverende og med aktiviteter, der støtter og hjælper patienterne til at opnå større sociale kompetencer og bedre livskvalitet.

Afsnit R4
Åbent specialafsnit med plads til 19 patienter, som har behov for intensiv behandling, pleje og støtte døgnet rundt.  

Afsnit R5
Afsnit R5 er et lukket specialafsnit for retspsykiatri. Vi behandler voksne mennesker på 18 år eller derover med psykisk sygdom og en retspsykiatrisk foranstaltning, som har behov for intensiv behandling, pleje og støtte døgnet rundt. 


Afsnit R6
Lukket specialafsnit med plads til 9 patienter fortrinsvis psykotiske, med svære personlighedsforstyrrelser og behov for stabiliserende pleje og behandling. Afsnittet har særligt fokus på fysisk aktivitet. 

 
Afsnit R7
Lukket specialafsnit med plads til 10 patienter, som er svært psykotiske og kan have en udadreagerende adfærd. I behandlingen og plejen er der lagt vægt på en struktureret hverdag med enkle og overskuelige aktiviteter.
 
Afsnit R8
R8 er et lukket afsnit med plads til 16 patienter, der har retslig foranstaltning. Afsnittet varetager pleje og behandling af svært psykotiske og udad reagerende patienter. Pleje og behandling er tilrettelagt efter de kognitive principper således, at der forsøges skabt mest mulig forudsigelighed i de daglige aktiviteter. Afsnittet arbejder målrettet med aktiviteter, der fremmer patienternes mulighed for recovery, både i og uden for afsnittet.

Afsnit R9
Lukket specialafsnit med plads til 10 patienter, som  har behov for intensiv behandling, pleje og støtte døgnet rundt.  

Afsnit R​10 
Lukket specialafsnit med plads til 10 patienter, som har behov for intensiv behandling, pleje og støtte døgnet rundt.  

Redaktør