Samling af regionsfunktionen for retspsykiatri i Region Hovedstaden

​De specialiserede retspsykiatriske enheder er fra d. 1. januar 2021 fusioneret organisatorisk under Psykiatrisk Center Sct. Hans. 

​Regionsrådet i Region Hovedstaden har i 2020 besluttet at samle den specialiserede retspsykiatri  på Sct. Hans. Den specialiserede retspsykiatri har tidligere været fordelt på der tidligere har været fordelt på Psykiatrisk center Glostrup og på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Ændringer betyder, at Afsnit 180, Afsnit 181 og Retspsykiatrisk ambulatorium fra d. 1. januar 2021 organisatorisk er en del af Psykiatrisk Center Sct. Hans

Den fysiske flytning af de to sengeafsnit 180 og 181 sker i november 2021 i forbindelse med at Psykiatrisk Center Sct. Hans tager sit nye byggeri "Udsigten" i brug. Læs mere om fremtidens retspsykiatri her.

Frem til november vil medarbejdere, ledere og patienter forberede sig på flytningen. Retspsykiatrisk ambulatorium forbliver fysisk på sin nuværende adresse på Psykiatrisk Center Glostrup.

Vil du vide mere om samlingen af retspsykiatrien på Sct. Hans, så skriv til pcscthans@regionh.dk.
Redaktør