Elektronisk patientjournal

​På Psykiatrisk Center Sct. Hans arbejder vi med elektronisk patientjournal (EPJ).

​​​​​​

I EPJ har hver patient en journal, der er opbygget, så det klinisk arbejdende personale kan læse alt, hvad der står om patienten og skrive de notater, der er relevant for egen faggruppe. Enkelte notattyper er gjort fælles for alt klinisk arbejdende personale, mens andre notattyper er gjort fælles for 2 eller 3 faggrupper. De øvrige notattyper er monofaglige. For at sikre, at data kun registreres én gang, er der udarbejdet retningslinier for dokumentation, hvilket fremgår af manualen.

Målet er:

  • at data er tilgængelige - når og hvor der er behov for det
  • at data kun skal registreres én gang
  • at data kan kommunikeres, sammenlignes og valideres korrekt
  • at forbedre den samlede kvalitet af centrets indsats overfor den enkelte patient
  • at øge sikkerheden ved medicinering


Redaktør