Henvisning

​Psykiatrisk Center Sct. Hans modtager patienter over 18 år henvist fra de øvrige psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri, fra den praktiserende læge, psykiater eller distriktspsykiatrien. Centret har ingen akut modtagelse. 

​​​

Retspsykiatri - Afdeling R
Lægehenvisning via Psykiatriens Centrale Visitation.

Dobbeltdiagnosebehandling - Afdeling M
Lægehenvisning via Psykiatriens Centrale Visitation​.

Henvisning til Klinik for Kognitiv Terapi 
Indenfor Region Hovedstaden: Lægehenvisning via Psykiatriens Centrale Visitation​​​

Praktiserende læger udenfor Region Hovedstaden benytter denne henvisningsblanket:
Link til h​​envis​ning​​​sblanket

Redaktør