Afsnit 180 og 181

Vi tilbyder behandling til patienter, der ud over en retslig afgørelse om tilknytning til eller anbringelse på en psykiatrisk afdeling tillige har kompliceret psykisk lidelse eller særligt komplicerede juridiske forhold. 

Afsnit 180 og 181 er fysisk beliggende på Psykiatrisk Center Glostrup frem til november 2021, hvor vi flytter til Psykiatrisk Center Sct. Hans.

​Vi modtager voksne personer til mentalundersøgelse og personer i varetægt efter retskendelse samt patienter med dom til psykiatrisk hospitalsophold. 

Vores patienter tilbydes behandling efter den psykiatriske diagnose med en særlig opmærksomhed på risiko for tilbagefald til kriminalitet. Det vil i praksis ofte være en kombination af medikamentel behandling, miljøterapi og ofte behandling af et komplicerende stofmisbrug.

Fysiske rammer
Afsnittene ligger dør om dør og har hver plads til 10 patienter. Alle stuer er enestuer, og af disse har fire har eget bad og toilet. 

Hvert afsnit råder over en stor indhegnet have og til hvert afsnit er der en overdækket rygepavillon.  Der er havetur mindst 2 gange dagligt for de patienter, som har tilladelse til dette. Rygepavillonen kan benyttes af alle – også af patienter, der ikke har mulighed for at komme ud i haven. 

Aktiviteter
Da indlæggelser hos os ofte er af længere varighed, er der mulighed for aktivitetstilbud under indlæggelsen. Vi har et aktivitetsteam, der råder over motionshal og træningsfaciliteter, hvor de sammen med patienterne forestår spil, leg og træning samt anden adspredelse i hverdagen. Desuden har du mulighed for at deltage i aktiviteter som madgruppe, samtalegruppe og indimellem filmaftener med storskærm.

For patienter med frihedsrettigheder er det muligt at komme på biografture, indkøbsture og lign. Vi har desuden to sikrede haver, hvor der er mulighed for boldspil og anden udendørs rekreation. På gode sommerdage laver vi grillaftener og spiser ude i haven. 

Tv, radio, computer og telefoner
Under indlæggelse har du mulighed for at have egen TV, radio og PC (dog uden netadgang) på egen stue. Dette skal dog altid være efter forudgående aftale med personalet. Der et ikke tilladt at have mobiltelefoner i afsnittet.

Rygning
Der må ryges i vores udendørs pavillon.

Redaktør