​​​​​​​

Afsnit B1

B1 er et lukket afsnit med plads til 16 patienter. Vi arbejder med kognitiv miljøterapi, social færdighedstræning, motiverende samtaler og med aktiviteter, der støtter og hjælper patienterne til at opnå større sociale kompetencer og bedre livskvalitet.

Vi arbejder med kognitiv miljøterapi, som bruges til træning i at fungere i dagligdagen og til at ændre uhensigtsmæssig adfærd til hensigtsmæssig adfærd. Det kan f.eks. være at analysere en situation ved, at du taler med personalet i stedet for, for eksempel at give efter for din trang. Det kan også være, at du bruger nyindlærte beroligende sætninger i stedet for at give efter for vrede og aggression. I behandlingen arbejdes blandt andet med sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd.

En vigtig del af behandlingstilbuddet er den motiverende samtale, som plejepersonalet anvender som støtte i dit forløb.

I starten af din indlæggelse knyttes du til et kontaktteam. De vil sammen med dig og den behandlingsansvarlige overlæge planlægge og lave aftaler for din behandling og pleje.


Under din indlæggelse tilbyder vi kontakt og samarbejde med dit nære netværk. I den sidste del af din indlæggelse kan der være træning i hjemme- og weekendbesøg og en øgning af aktiviteter hjemme i stedet for på afsnittet.

Aktiviteter
Under indlæggelsen kan du deltage i patientundervisning eller psykoedukation, som er relevant for dig. Formålet er at øge din forståelse og indsigt i din sygdom og problemer og finde muligheder for at afhjælpe dem. Som en del af din behandling kan du deltage i fysiske aktiviteter, der er planlagt så alsidigt som muligt.

Du kan dagligt deltage i aktiviteter og praktiske opgaver både lokalt i afsnittet og på centrets område. De forskellige aktiviteter er en del af din behandling. De giver dig mulighed for at træne dine praktiske og sociale færdigheder. Afsnittet har egne ergoterapeuter der, sammen med plejepersonalet, kan støtte og vejlede dig.

Redaktør