Afsnit R3

​Lukket specialafsnit med plads til 10 patienter med psykisk lidelse, retslig foranstaltning og ofte et komplicerende misbrug. Vi arbejder med kognitiv miljøterapi, social færdighedstræning, motiverende og med aktiviteter, der støtter og hjælper patienterne til at opnå større sociale kompetencer og bedre livskvalitet.

​​​​​​​

​Integreret betyder, at vi kan tilbyde dig mindre og trygge rammer i en skærmet enhed i afsnittet, hvis du f.eks. skulle få misbrugstilbagefald.

Vi arbejder med kognitiv miljøterapi, som bruges til træning i at fungere i dagligdagen og til at ændre uhensigtsmæssig adfærd til hensigtsmæssig adfærd. Det kan f.eks. være at analysere en situation ved, at du taler med personalet i stedet for at give efter for din stoftrang. Det kan også være, at du bruger nyindlærte beroligende sætninger i stedet for at give efter for vrede og aggression.

En vigtig del af behandlingstilbuddet er den motiverende samtale, som plejepersonalet anvender som støtte i dit forløb.

Indlæggelsestiden kan være mellem 6 og 18 måneder og kan tilpasses individuelt efter behov. Ved indlæggelsen får du tildelt et plejeteam. De vil sammen med dig og den behandlingsansvarlige overlæge planlægge og lave aftaler for din behandling og pleje. Ved fravær af dit faste team, får du en "dagens kontaktperson".

Under din indlæggelse tilbyder vi kontakt og samarbejde med dit nære netværk. I den sidste del af din indlæggelse er der træning i hjemme- og weekendbesøg og en øgning af aktiviteter hjemme i stedet for på afsnittet.

Aktiviteter
Under indlæggelsen skal du deltage i patientundervisning (psykoedukation) i emner, som er relevante for dig. Formålet er at øge din forståelse og indsigt i din sygdom og problemer og finde muligheder for at afhjælpe dem. Som en del af din behandling skal du deltage i planlægningsmøder og dagligt deltage i fysiske aktiviteter, der er planlagt så alsidigt som muligt. Derudover skal du deltage i gruppebehandling, hvor vi arbejder kognitivt med sammenhæng mellem tanker, følelser, krop og adfærd.

Du skal dagligt deltage i aktiviteter og praktiske opgaver både i afsnittet og på centrets område. De forskellige aktiviteter er en del af din behandling. De giver dig mulighed for at træne dine praktiske og sociale færdigheder. Afsnittet har egne ergoterapeuter der, sammen med plejepersonalet, kan støtte og vejlede dig.

Telefon
Kontoret: 38 64 23 36​
Patienttelefon: 46 37 03 65

Adresse 
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Afsnit R3, Fyrrehus
Boserupvej 2
4000 Roskilde

Redaktør