Afsnit R5

​Afsnit R5 er et lukket specialafsnit for retspsykiatri. Vi behandler voksne mennesker på 18 år eller derover med psykisk sygdom og en retspsykiatrisk foranstaltning, som har behov for intensiv behandling, pleje og støtte døgnet rundt.

Afsnit R5 har plads til 10 patienter, og alle har enestue.

Aktiviteter
Der holdes patientmøder, hvor vi aftaler dagens og ugens aktiviteter.

R5 har ansat en aktivitetsmedarbejder, der sammen med dig og personalet tilrettelægger en individuel plan for aktiviteter under indlæggelsen.

I afsnittet findes motionsrum, kreativt værksted og boldbane.

Vi har fast patientundervisning/psykoedukation hver uge.

Telefon
Kontoret: 3864 2350

Patienttelefon: 4637 0357


Adresse
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Afsnit R5, Sønderhus
Boserupvej 2
4000 Roskilde

Redaktør