Afsnit R9

​Afsnit R9 er et lukket specialafsnit for retspsykiatri. Vi behandler voksne mennesker på 18 år eller derover med psykisk sygdom og en retspsykiatrisk foranstaltning, som har behov for intensiv behandling, pleje og støtte døgnet rundt. 

​​

​Afsnit R9 har plads til 10 patienter, og alle har enestue.

Aktiviteter
Der holdes patientmøder, hvor vi aftaler dagens og ugens aktiviteter.

R9 har ansat en aktivitetsmedarbejder, der sammen med dig og personalet tilrettelægger en individuel plan for aktiviteter under indlæggelsen.

I afsnittet findes motionsrum, kreativt værksted og boldbane.

Vi har fast patientundervisning/psykoedukation hver uge.

Telefon
Kontoret: 38 64 21 37
Patienttelefon: 46 37 03 75

Adresse
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Afsnit R9, Drosselhus
Boserupvej 2
4000 Roskilde

Redaktør