Klinik for kognitiv terapi

​Afdeling M tilbyder psykologisk behandling til patienter, der lider af ikke psykotiske lidelser, fx angst, depression, personlighedsforstyrrelser og kriser. Behandlingen foregår ambulant i Klinik for Kognitiv Terapi.​

​​​​​​​​​​​​​

Klinik for Kognitiv Terapi tilbyder behandling i henhold til Danske Regioners ambulante psykiatribehandlingspakker for voksne . For flere informationer herom, klik på link: Pakkeforløb for voksne

​ ​

Principperne i behandlingen
Behandlingen tager udgangspunkt i et ligeværdigt samarbejde med patienten og eventuelt pårørende. Der arbejdes med fælles mål. Metoderne er mangfoldige, men tager udgangspunkt i den kognitive adfærdsterapi.

Kognitiv adfærdsterapi er en psykoterapeutisk retning, der lærer patienten at identificere sine problemer og håndtere disse på en konstruktiv måde, ved hjælp af alternative tanker og adfærd. Der arbejdes både i selve sessionerne, hvor patient og terapeut i fællesskab finder nye løsninger og udenfor sessionerne, hvor patienten arbejder videre med hjemmeopgaver.


Henvisning til Klinik for Kognitiv Terapi 

Indenfor Region Hovedstaden via:

Region Hovedstadens Psykiatri​
Den Centrale Visitation (CVI)
Carl Nielsens Allé 9 D, 1
2100 København Ø

Link til Den Centrale Visitation


Praktiserende læger, der henviser udenfor Region Hovedstaden benytter denne henvisningsblanket:

Link til henvisningsblanket


Kontakt til Afdeling M, Klinik for Kognitiv Terapi
Psykolog Maria S. Rasmussen
tlf: 3864 2476

Sekretær Yvonne Laursen
tlf: 3864 2468

Redaktør