Links og litteratur

​Relevante links og litteratur inden for området Kognitiv Terapi.

​​​

Links: 

Litteratur:

 • Anthony WA. (1993) Recovery from mental illness The guiding visions of the mental health service system in the 1990's. Psychosocial Rehabilitation Journal Vol 16 (4) 11-23.
 • Austin S, Sumbundu A, Lykke J og Oestrich IH, (2006) Treating panic in clinical settings. Nordic Journal of Psychiatry.
 • Barrowclough C og Tarrier N (1997) Families of schizophrenic patients. Cognitive Behavioural Intervention. Stanley Thornes
 • Beck J (1995) Cognitive Therapy. Basics and Beyound. Guilford Press. NY.
 • Berge T og Repål A. Kognitiv Terapi i Praksis. (2004) Akademisk Forlag.
 • Butler G (2001) At overvinde socialangst og generthed. Klim
 • Fennell M (1998) Kognitiv- adfærdsterapeutisk depressionsbehandling: del 1 og 2
 • Fennell M (2002): At overvinde lavt selvværd – en selvhjælpsguide på grundlag af kognitive adfærdsteknikker. Forlaget Klim.
 • Greenberger og Padesky (1995) Mind over mood. A cognitive therapy manual for clients. Guilford Press. NY.
 • Gould R, Mueser K, Bolton E, Mays V & Goff D. (2001) Cognitive Therapy for psychosis in Schizophrenia: an effect size analysis. Schizophrenia Research 48 335-342.
 • Grønlykke P, Oestrich IH, Rosenberg N & Vanggaard T (1988) Om angst. Teori og behandling. Munksgaard, Kbh.
 • Hall, L P & Tarrier, N,(2002) The cognitive-behavioural treatment to improve low self esteem in psychotic patients: A pilot study. In print.
 • Hougaard, E (1996) Psykoterapi: teori og forskning. Dansk psykologisk forlag, Kbh.
 • Hougaard, E (1997) Kognitiv behandling af angst og panik. Hans Reitzel.
 • Jørgensen P, Rosenberg N, (1998) Kognitiv behandling af skizofreni. Hans Reizel.
 • Lecomte T, Mireille C, Lesage A, et al (1999) Efficacy of a Selv-Esteem Module in the Empowerment of Individuals with Schizophrenia Journal of Nervous and Mental Disorders Vol 187 (7) 406-413.
 • Lykke Jørn, Oestrich Irene
 • Angst og misbrug en vanskelig cocktail. Angstavisen, nr. 24, s4-7, april 2009.
 • Lykke Jørn, Austin S, Mørch Mille, Kognitiv miljøterapi og tvang i behandling af dobbeltdiagnose. Ugeskrift for Læger 170/5, 28. januar 2008.
 • Lykke Jørn, Hesse Morten, Austin Stephen, Oestrich Irene, Validity of the BPRS, the BDI and the BAI in dual diagnosis patients. Addictive Behaviors 33 (2008) 292-300.
 • Mørch M, Rosenberg N, Elsass P (1995) Kognitive behandlingsformer
 • Nielsen P (1992) Alkoholmisbrug – behandling – tilbagefald. Skrifter fra Center for Alkohol og Narkotikaforskning v. Århus Universitet
 • Oestrich IH (1984) Træning af sociale færdigheder hos børn i gruppe. Nordisk tidsskrift for Beteendeterapi. 13, 41-56
 • Oestrich IH (1989) Psykoterapi og de kognitive videnskaber. Aprippa.
 • Oestrich IH (1993) La noción de verdad en psicoterapia desde el punto de vista del terapeuta. Clinica psycologica,3, 231.
 • Oestrich IH (1995) Kognitiv terapi med fokus på automatiske tanker og deres betydning for effektiv ændring af dysfunktionelle reaktionsmønstre i forbindelse med psykisk lidelse. Matrix, 4, 47-62
 • Oestrich IH (1995) Kognitive Kampråb. Psykolog Nyt.
 • Oestrich IH (1996) Psykoterapi i almen praksis. Månedsskrift for praktisk Lægegerning
 • Oestrich IH (1998) Det føles som om himlen falder ned. Psykoterapi og den fobiske patient. Månedsskrift for praktisk lægegerning
 • Oestrich IH (1998) Hypokondri. Månedsskrift for praktisk lægegerning.
 • Oestrich IH (1998) Kognitiv terapi. En psykoterapi for anvendelse i almen praksis. Månedsskrift for praktisk lægegerning.
 • Oestrich, I H (1992) A Cognitive-behavioural approach to panic disorder in a woman with a history of incest: A case Study. Journal of Cognitive Therapy 6, 2.
 • Oestrich, I H (1992) The notion of truth in psychotherapy from the point of view of the practitioner. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 21, 209-214
 • Oestrich, IH (1998) Selvtillid og opbygning af sociale færdigheder, psykiatrifonden
 • Oestrich I H (2000 2. udgave) Tankens Kraft, Kognitiv terapi i klinisk praksis. Dansk Psykologisk Forlag
 • Oestrich I H (2003) Selvværd og nye færdigheder – en manual til dig i udvikling.
 • Oestrich, IH og Holm L (red) (2006 ny udgave) Kognitiv miljøterapi – at skabe et ligeværdigt samarbejde. Dansk Psykologisk Forlag
 • Oestrich IH og Blinkenberg S (2002) Familieintervention og psykoterapi til ikke psykotiske patienter. I Distrikts Psykiatri, en lærebog. Red: Blinkenberg S, Vendsborg P, Lindhardt A og Reisby, N.
 • Oestrich IH og Vendsborg P (2002) Psykoterapi og familiebehandling til den psykotiske patient . I Distrikts Psykiatri, en lærebog. Red: Blinkenberg S, Vendsborg P, Lindhardt A og Reisby, N.
 • Oestrich IH (2002) Kriser og traumer. I Distrikts Psykiatri, en lærebog. Red: Blinkenberg S, Vendsborg P, Lindhardt A og Reisby, N.
 • Oestrich IH og Kolstrup N (2002) Kognitiv terapi i lægepraksis. Dansk Psykologisk Forlag
 • Oestrich IH, Austin S, Tarrier N: Research in everyday psychiatric settings (2004) In press.
 • Oestrich IH og Johansen F (2005) Kognitiv Coaching. Dansk Psykologisk Forlag
 • Oestrich, I, Austin s, Lykke J, Tarrier, N. (2006) The feasibility of a CBT intervention for low self-esteem in a dual diagnosis population. Behavioural and Cognitive Psychotherapy.
 • Oestrich I, Autisn S, Tarrier N (2006) Conducting research in everyday clinical settings. Journal of Psychiatric Mental Health Nursing.
 • Oestrich I (2008) Livskundskab og modstandskraft. Dansk Psykologisk Forlag
 • Ronen T (1999) Børn kan også tænke. Kognitiv udviklingsterapi med børn. Dansk Psykologisk Forlag
 • Salkovskis PM. Trends in Cognitive and Behavioural Therapies. Wiley.
 • Tarrier N (1992) Management and modification of residual psychotic smptoms. In Birchwood M & Tarrier, N: Innovations in the psychological management of schizophrenia.
 • Tarrier N, Kinney C, McCarthy E, et al. (2000) Two year follow-up of Cognitive Behavioural Therapy and supportive counseling in the treatment of persistent symptoms in Chronic schizophrenia. Journal of Consulting and Clinical Psychology Vol. 68 (5) 917-922.
 • Wright JH, Thase M, Beck AT and Ludgate J W (1993) Cognitive Therapy with Inpatients. Developing a Cognitive Milieu. Guilford Press.
 • Ôst L-G, (2006) Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Natur og Kultur.

Redaktør