​​​​

Om undersøgelse og behandling

​Centret modtager patienter over 18 år henvist fra de øvrige psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri, praktiserende læger, psykiatere mv. Centret yder højt specialiseret behandling og pleje indenfor specialområderne dobbeltdiagnoser og retspsykiatri.

Centret er organiseret i 2 kliniske afdelinger. Afdeling M, der behandler patienter med dobbeltdiagnoser (alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt misbrug) og Afdeling R, der behandler retspsykiatriske patienter. 

Den største del af patienterne har diagnosen skizofreni og mange har en dobbeltdiagnose, idet de foruden psykosen har et misbrug (alkohol og/eller stoffer). Mange har svære adfærdsforstyrrelser og ofte intet socialt netværk eller bolig.

I behandlingstilbuddene indgår medikamentel behandling, psykologiske undersøgelser og behandling, terapeutisk behandling i form af kognitiv miljøterapi og social færdighedstræning, ergoterapi og fysioterapi. Derudover har centret tilbud om aktiviteter i og udenfor afsnittene. 

Behandlingsforløbene tilrettelægges ud fra den enkelte patients behov og i samarbejde med patienten og evt. socialpsykiatriske tilbud i kommunerne. 

Alle  patienter får en behandlingsansvarlig læge. Under indlæggelse koordineres behandling og pleje i tværfaglige teams eller udfra kontaktpersonordningen, som betyder, at hver patient har én eller to kontaktpersoner fra plejeområdet.

Redaktør