​​​

Om undersøgelse og behandling

​Centret modtager patienter over 18 år henvist fra de øvrige psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri, praktiserende læger, psykiatere og distriktspsykiatrien. Centret yder højt specialiseret behandling og pleje indenfor specialområderne dobbeltdiagnoser og retspsykiatri.

Centret er organiseret i 2 kliniske afdelinge

Afdeling M: Dobbeltdiagnoser (alvorlig psykisk lidelse og svært behandleligt misbrug) 

Afdeling R​: Retspsykiatri

Hovedgruppen af patienter har diagnosen skizofreni og mange har en dobbeltdiagnose, idet de foruden psykosen har et misbrug (alkohol og/eller stoffer). Mange har svære adfærdsforstyrrelser og ofte intet socialt netværk eller bolig.

I behandlingstilbuddene indgår medikamentel behandling, psykologiske undersøgelser og behandling, terapeutisk behandling i form af kognitiv miljøterapi og social færdighedstræning, ergoterapi og fysioterapi. Derudover har centret tilbud om aktiviteter i og udenfor afsnittet. 

Patienten skal opleve indlæggelsen som sammenhængende og koordineret, derfor tilrettelægger vi indlæggelsesforløbet og udskrivningen ud fra den enkelte patients behov og i samarbejde med patienten og de socialpsykiatriske instanser. Hver patient tildeles en behandlingsansvarlig læge ved indlæggelsen. Vi koordinerer behandling og pleje i tværfaglige teams eller udfra kontaktpersonordningen, som betyder, at hver patient har én eller to kontaktpersoner fra plejeområdet. r: 

Redaktør