Forskningssporet

Kommissorium for TBT-gruppen omhandlende forskningsporet


Baggrund

I bestræbelserne på at forebygge tvang på et dybereliggende organisatorisk niveau er det nødvendigt at nytænke, hvordan psykiatriske organisationer arbejder. En af de måder, der har vist sig at være værdifulde, er hvis den samlede organisation arbejder traume informeret. Dvs. når alle medarbejdere i organisationen har en forståelse af traumers indgribende effekt på individet, familier, grupper, organisationer og samfund. Organisationen skal aktivt arbejde med at undgå re-traumatisering ved, at medarbejderne forstår de mulige veje til recovery og genkender symptomer på traumer hos patienter, pårørende, personale og andre involverede i organisationen. Dette er dog en stor ændring i det danske sundhedsvæsen, hvorfor forskningsporet skal igangsætte forskningsprojekter der undersøger implementering af en Traume Informeret tilgang i Danmark. Endvidere skal netværket skabe et overblik over eksisterende forskning i Danmark og internationalt.

Formål:

At skabe et videnskabeligt fundament som kan danne baggrund for at beslutte initiativer der udspringer af en Traume-Bevidst Tilgang (TBT). Endvidere skal forskningssporet sikre at den forskningsbaserede viden er tilgængelig for interessenter.

Opgaver:

• At gennemføre et scoping review om TBT og herved skabe et overblik over den eksisterende viden
• At vurdere eksisterende viden med henblik på yderligere analyser og vurdering
• At skabe et overblik over TBT-forskningsprojekter i DK
• At initiere TBT-forskningsprojekter

Deltagere:

Formand og referent:
  • Formand, Lene Lauge Berring, MVU Forskningsleder, Psykiatrien Region Sjælland (lelb@regionsjaelland.dk)
  • Referent, går på skift

Følgende medlemmer deltager:

Organisatorisk placering

Referer til netværksgruppen

Arbejdsomfang og tidsperspektiv

Arbejdsgruppen gennemfører et systematisk review om TBT inden 2021.
Arbejdsgruppen skaber et overblik over eksisterende forskningsprojekter i DK, løbene.

Mødeaktiviteter foregår primært som videomøder.

Mødedatoer:

​Dato
Tid​
Sted​​Emne/Indhold
​1. november. 2019
​10-15
​Dialog om forskningssporets opgaver og planlægning af det næste års arbejde, med deadlines og opgaveansvarlige.
​13. december 2019
​10-15
​Status og tilpasning af den udarbejdede plan.
​28. februar 2020
​10-15
​Status og tilpasning af den udarbejdede plan.
​4. september 2020
​10-15
​Status og tilpasning af den udarbejdede plan.

Redaktør